Terug naar overzicht

2017-69: Implementatie van de behandeling van brandstichters

Doelgroep

Behandelprotocol voor patiënten binnen de forensische psychiatrie die het strafbare feit van brandstichting hebben gepleegd en verblijven in een klinische behandelsetting.

Behandelprotocol voor subtypen brandstichters

Met behulp van de KFZ call over het onderscheiden van subgroepen brandstichters (Call 2014-23), is er meer inzicht gekomen in de problematiek van deze specifieke groep patiënten en hoe bestaande behandelprogramma's en interventies al dan niet passen bij de diversiteit van deze subgroepen. Het huidige behandelaanbod sluit niet altijd voldoende aan bij de specifieke problematiek van de subtypen die kunnen worden onderscheiden. Aan de hand van het eerder opgeleverde rapport is daarom een behandelprotocol ontwikkeld welke rekening houdt met de specifieke diversiteit aan problematiek. Zo wordt er bijvoorbeeld expliciete aandacht besteed aan de behandelbehoeften van patiënten op het gebied van vuurgerelateerde zaken, zoals ongewone interesse in vuur, gebrek aan sociale vaardigheden, emotieregulatie en coping. Relevante behandelelementen (bijv. verschillende mate van behandelmotivatie en responsiviteit, delictondersteunende attitudes en terugvalpreventie) zijn vervolgens gekoppeld aan deze behandelbehoeften. Op basis hiervan is een differentiatie gemaakt in de behandeling om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de subgroepen.
Met deze vervolgcall is een implementatiestudie gestart voor de toepassing en aanscherping van het protocol in de forensisch klinische setting. Met behulp van een implementatieplan loopt de pilot nu in verschillende forensische behandelklinieken.

Uitvoerende partij

GGz Drenthe (FPK Assen) in samenwerking met de S. van Mesdagkliniek, Trajectum, Van der Hoevenkliniek en de Oostvaarderskliniek.