Terug naar overzicht

2014-23: Subgroepen brandstichters

Doelgroep

Patiënten binnen de forensische psychiatrie die het strafbare feit van brandstichting hebben gepleegd.

Subgroepen brandstichters onderscheiden

Een specifieke en onderscheidende dadergroep binnen de forensische psychiatriatrische patiënten zijn brandstichters. Opvallend is dat er bij een groot aantal brandstichters geen tbs-maatregel wordt opgelegd, maar zij worden wel verwezen naar de forensische psychiatrie omdat er veelal sprake is van een psychiatrische stoornis. Recentelijk is ter ondersteuning van de opsporingspraktijk de beschikbare (wetenschappelijke) kennis over daad- en daderkenmerken van brandstichters geïnventariseerd. Op basis hiervan zijn, gerelateerd aan oorzaak en motief, verschillende vormen van brandstichting onderscheiden, namelijk: 1) vandalistische brandstichting, 2) gestoorde brandstichting, 3) brandstichting als relatiedelict, 4) opportunistische brandstichting en 5) brandstichting vanuit verlangen of zuchtigheid. Het blijkt echter dat de daders en hun daden in deze categorieën veel van elkaar verschillen op de voor opsporing relevant geachte kenmerken (in te delen in drie subtypen). Naast dat deze verschillen richting kunnen geven aan het opsporingsonderzoek van brandstichters, kunnen deze wellicht ook van belang zijn voor (onderscheid in) de behandeling van de verschillende subtypen brandstichters. Meer inzicht hierin kan zorgen voor een meer op maat toegesneden behandeling voor deze groep forensische patiënten.

Toepassing en effect

Met dit rapport is er inzicht gegeven in de bestaande behandelprogramma’s en interventies voor brandstichters. Tevens is gekeken naar de mate waarin deze programma’s en interventies ook daadwerkelijk passend zijn voor de aanpak van de diversiteit aan problematiek die speelt bij de verschillende subgroepen van brandstichters. Het huidige behandelaanbod sluit niet altijd voldoende aan bij de (diversiteit in) problematiek en dit rapport biedt zicht en aanbevelingen op basis van evidence based en practice based behandelmethodes die momenteel in Nederland worden gehanteerd.

Naar aanleiding van deze studie, is een implementatietraject (Call 2017-69) gestart om een specifiek behandelprotocol in te zetten voor brandstichters in forensisch klinische context.  

Uitvoerende partij

GGZ Drenthe

Eindproduct