Terug naar overzicht

2016-55: Proactief handelen bij dreigende agressie van cliënten in opvangvoorzieningen

Doelgroep

(Forensische) cliënten in opvangvoorzieningen

De Proactieve Agressiehantering voor Opvangvoorzieningen (PAvO)

Uit een inventarisatie in het veld van de maatschappelijke opvang (Pre-call 2015-40) is gebleken dat er winst valt te behalen in het aanscherpen van proactief handelen bij (dreigende) escalaties. Herstelgericht werken biedt zowel voor de cliënt als voor de medewerker handvatten om vanuit de kracht van de cliënt te werken en niet vanuit repressie en regels. Medewerkers van opvangvoorzieningen ervaren desondanks dat zij bij dreigende agressie snel terugvallen op een beheersmatige aanpak. Hierdoor ontstaat een negatieve sfeer en het risico op nieuwe incidenten. Mogelijk is de toename van de complexiteit van de problematiek van cliënten en de toename van het aantal cliënten hierop van invloed.

De Individuele Proactieve AgressiehanteringsMethode (IPAM) die in de kinder- en jeugdpsychiatrie en de jeugdhulp is ontwikkeld, biedt een goede basis voor opvanginstellingen om op proactieve wijze agressie te benaderen. Deze methodiek helpt bij het anticiperen op agressie-incidenten en het organiseren van een aanpak op maat. Kernelementen zijn een monitorsysteem met feedback-loops en een individueel agressiehanteringsplan. Het doel van dit project was om de methodiek door te ontwikkelen voor de specifieke context van de maatschappelijke opvang.  Deze call heeft daarom een handleiding 'Proactieve Agressiehantering voor Opvangvoorzieningen' (PAvO) opgeleverd. Daarmee kunnen medewerkers op meer proactieve wijze agressie-incidenten benaderen. 

Uitvoerende partij

Leger Des Heils in samenwerking met VanMontfoort

Eindproduct