Terug naar overzicht

2014-18: Cognitieve vervormingen bij zedendelinquenten

Doelgroep

Zedendelinquenten die in behandeling zijn in de forensische psychiatrische setting (zowel ambulant als klinisch).

Meetbaar maken van cognitieve vervormingen bij zedendelinquenten

In de precall over het onderscheiden van zedendelinquenten (Call 2013-7) zijn een aantal aandachtsgebieden naar voren gekomen waarbij meer gericht onderzoek nodig was om de heterogene groep van seksuele delinquenten nader te onderzoeken en waar mogelijk te specificeren. Deze call is daar een direct resultaat van en richt zich op de (algemene) cognitieve vervormingen bij zedendelinquenten.

Onderzoek bij zedendelinquenten maakt zelden gebruik van fysiologische en (neuro-) cognitieve maten om cognitieve schema’s/vervorming (CVs) bij zedendelinquenten te meten. CVs zijn gerelateerd aan maladaptieve informatieverwerkingsprocessen die een cruciale rol spelen in het ontwikkelen van verstoorde cognities/schema’s en CVs bij zedendelinquenten. Cognitief onderzoek moet een volwaardige plaats krijgen in het Risk Need Responsivity model (RNR) bij het in kaart brengen van risicofactoren. Daarnaast gebeurt het meten van CVs doorgaans door middel van een self-report en/of een practitioners-report wat onvoldoende betrouwbaar en valide is. Onbetrouwbare en/of invalide diagnostiek assessment impliceert of heeft tenminste als risico een inadequate behandeling. Doel van het onderzoek is dan ook het verbeteren van het meten van cognitieve vervormingen bij zedendelinquenten en als resultaat hiervan de behandeling van zedendelinquenten nader te kunnen aanscherpen en verbeteren.

Als eindproduct is een theoretische handleiding voor trainers opgeleverd en de volgende modules zijn beschikbaar; assessment, verkenning van motivatie, zelfregulatie, netwerk, emotieregulatie, impulscontrole en zelfcontrole, meerdimensionaal leren waarnemen en interpreteren, probleemoplossende vaardigheden, terugvalpreventie.

Uitvoerende partij:

FPC de Kijvelanden/DOK in samenwerking met De Waag, Rutgers WPF, Universiteit van Tilburg en FPC dr. S van Mesdag.

Eindproduct:

Behandelprotocol

Modules voor trainers

Werkboeken voor cliënten