Terug naar overzicht

2014-17: Seksuele preoccupatie bij zedendelinquenten

Doelgroep

Zedendelinquenten die in behandeling zijn in de forensische psychiatrische setting (zowel ambulant als klinisch).

Meetbaar maken van seksuele preoccupatie bij zedendelinquenten

In de precall over het onderscheiden van zedendelinquenten (Call 2013-7) zijn een aantal aandachtsgebieden naar voren gekomen waar meer gericht onderzoek nodig was om de heterogene groep van seksuele delinquenten nader te onderzoek en waar mogelijk te specificeren. Deze call is daar een direct resultaat van en richt zich op het meetbaar maken van seksuele preoccupatie onder zedendelinquenten. 

In het wetenschappelijk veld is weinig overeenstemming over de definitie van seksuele preoccupatie en hoe dit vastgesteld kan worden. Toch komt seksuele preoccupatie, op diverse manieren gedefinieerd en gemeten, uit onderzoek naar voren als een belangrijke risicofactor voor recidive van zedendelinquenten. Vanuit aangrenzende onderzoeks-gebieden komt men in dit project tot hypothesen over het mechanisme achter seksuele preoccupatie en wordt gekeken naar een manier om dit mechanisme meetbaar te maken en te beïnvloeden, los van zelfrapportage en klinische indrukken.

Ten eerste wordt gebruik gemaakt van een ‘incentive theory of sexual motivation’, welke seksuele opwinding beschrijft als een emotionele reactie op een relevante seksuele stimulus. Voor het meten van seksuele preoccupatie lijkt vooral de in deze theorie beschreven toenaderingsneiging (‘wanting’) van belang. Zowel de kracht van de ‘wanting’, alsook de mogelijkheid om deze te inhiberen worden geacht een rol te spelen bij het tot stand komen van (excessief) seksueel gedrag. Ten tweede wordt geput uit onderzoek op het gebied van verslavingsgedrag, gedrag dat parallellen vertoont met seksuele preoccupatie (seksverslaving). Bij verslaafden blijkt een sterke toenaderingsneiging richting het middel meetbaar en via training beïnvloedbaar, met als resultaat minder terugval in verslavingsgedrag. In dit onderzoek is naar een vergelijkbare methode gezocht voor het vaststellen en trainen van een sterke toenaderingsneiging bij seksuele prikkels.

Uitvoerende partij

De Forensische Zorgspecialisten

Eindproduct