Krachtgericht werken door kritische reflectie

Binnen begeleid wonen en de maatschappelijke opvang lopen medewerkers met enige regelmaat aan tegen dilemma's, zoals gebied van veiligheid, omgang met huisregels, middelengebruik en huisvesting.  Hoe kun je krachtgericht werken met forensische cliënten in deze sector? In mei 2021 is de KFZ-call 2018-95 opgeleverd, waarin onderzoek is gedaan naar de omgang met deze dilemma's. 
 
Uit het onderzoek is gebleken dat het heel helpend en nuttig is wanneer medewerkers met regelmaat gezamenlijk  reflecteren op de omgang met de dilemma's. Reflectie draagt bij aan de ontwikkeling van de professionals. Door het bespreekbaar maken van gevoelens die deze ingewikkelde situaties met zich meebrengen, doen medewerkers inzichten op in normen en waarden die ten grondslag liggen aan het handelen (of het niet handelen). Zij leren hierdoor om te gaan met de steeds zwaarder wordende problematiek van cliënten binnen de opvang.
 
Om het reflecteren een vaste plek te geven in een organisatie, is het noodzakelijk hier voldoende tijd voor te maken. Dat kan bereikt worden door het reflecteren een onderdeel te maken van de overlegstructuur van teams. Het reflecteren aan de hand van een bestaande methode, geleid door een gespreksleider, zorgt voor structuur en helpt casusinbrengers en teamleden in het vinden van oplossingen en opdoen van inzichten. 
 

Hulp bij implementatie

Gesubsidieerd vanuit KFZ bieden Hogeschool Leiden en het Expertisencentrum Forensische Psychiatrie een traject aan waarin ondersteuning en begeleiding geboden wordt bij het opzetten en uitvoeren van reflectiebijeenkomsten in jouw organisatie. Er worden 2 ondersteuningstrajecten aangeboden:

Kortdurend traject 

 • Uitleg over de reflectiemethodiek
 • Hulp bij opzetten van bijeenkomsten in de eigen organisatie (projectmanagement en implementatie)
 • Training van medewerkers (train de trainer)
 • Eenmalige intervisiebijeenkomst
 • Borging van de bijeenkomsten

Duur: maart - december 2023

Landurig traject 

 • Uitleg over de reflectiemethodiek
 • Hulp bij opzetten van bijeenkomsten in de eigen organisatie (projectmanagement en implementatie)
 • Training van medewerkers (train de trainer)
 • Tweemaandelijkse intervisiebijeenkomsten van de trainers
 • Begeleiding in de voortgang
 • Borging van de bijeenkomsten

Duur maart 2023 - september 2025

Interesse? Schrijf je dan nu in!

Bijeenkomsten en data

De eerste bijeenkomst is bedoeld voor leidinggevenden in de organisatie of van dit implementatietraject. In deze eerste bijeenkomst wordt uitleg gegeven over het onderzoek, de verschillende ondersteuningstrajecten en de hulp die geboden wordt vanuit EFP en HU en welke investering het vraagt van de organisatie.
Je kunt je inschrijven voor een bijeenkomst op 21 maart of op 24 maart. Beiden vinden online plaats en worden gehouden van 11.00 uur tot 12.00 uur.

De tweede bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers die de reflectiebijeenkomsten gaan opzetten en uitvoeren. In deze bijeekomst maak je kennis met de andere uitvoerders. Er wordt ingegaan op de reflectietool, wat wordt er verwacht van jou en van je medewerkers en/of collega's.
Deze bijeenkomst vindt plaats op 11 april van 13.00 tot 15.30 uur of 14 april van 10.00 tot 12.30 uur en worden online of live gehouden, naar gelang de voorkeur van de deelnemers.

In de derde bijeenkomst worden medewerkers getraind in het begeleiden van de reflectiebijeenkomsten. De definitieve data voor deze bijeenkomsten zijn nog niet gepland, maar ze zullen plaatsvinden plaats in mei/juni.

Na deze bijeenkomsten zullen er intervisiebijeenkomsten plaatsvinden. Meer informatie hierover en over de borging zullen gedurende het traject volgen.

Bekijk het filmpje:

Voor meer informatie kun je terecht bij:

Marjolein Ausems, projectcoördinator Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (korte traject)
Veronique van Miert, senior onderzoeker en docent Hogenschool Leiden (lange trajct)