Terug

OAHW: een team onderzoekers bij het NIFP

Publicatiedatum: 9 maart 2023

 

Wat is jullie functie en met welk vakgebied/onderzoek houden jullie je bezig?

Wij zijn een team van onderzoekers werkzaam bij de afdeling Wetenschap en Opleidingen (W&O) van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP). Binnen W&O doen we onder andere groot en langlopend onderzoek naar plegers van terrorisme. Ons doel is om meer te weten te komen over kenmerken van, en risicofactoren voor terroristisch handelen bij, daders van dit type misdrijven.

Wat houdt jullie KFZ-project in?

Het doel van ons KFZ-project is het ontwikkelen van een handreiking voor forensisch zorgprofessionals die werken met vrouwelijke plegers van terrorisme. Sinds 2012 hebben circa honderd vrouwen uit Nederland zich in Syrië en Irak aangesloten bij de Islamitische Staat. Intussen is een aantal van deze vrouwen terug in Nederland en zit gedetineerd in de gevangenis. Twee belangrijke vragen voor hun veilige terugkeer in de maatschappij zijn (1) of er bij deze vrouwen sprake is van een verhoogd risico op (herhaald) terroristisch geweld vanuit psychische problematiek, en (2) welke bejegeningswijze tijdens de re-integratie bij hen effectief zal zijn. Middels het bestuderen van de rapporten pro Justitia over het psychisch functioneren bij deze vrouwen alsook het interviewen van de vrouwelijke gedetineerden naar hun (eigen) beleving van verdenking/veroordeling, detentiebeloop en re-integratie zullen we antwoord geven op deze vragen. Dit project is 1 januari 2023 gestart en heeft een looptijd van 1 jaar.

Wat hopen jullie te bereiken met het project en wat kan het veld met dit onderzoek?

Empirische kennis over psychopathologie bij vrouwelijke daders van terrorisme is schaars. Studies over hoe zijzelf hun terroristisch handelen, detentieperiode en re-integratieproces ervaren ontbreken. Met ons KFZ-project werpen we licht op deze onderbelichte doelgroep en trachten we bij te dragen aan een beperking van het risico op (herhaald) terroristisch handelen door vrouwen in Nederland. Immers verwachten we dat de forensische (zorg)professionals de aangedragen kennis in de handreiking in de praktijk kunnen toepassen voor het vormgeven van effectieve begeleiding van, of behandelinterventies bij, deze doelgroep.

Bezoek de projectpagina