Terug naar overzicht

2018-88: Responsiviteit bij behandeling van forensische patiënten met ADHD

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit forensische patiënten met ADHD. 

Doel

 

 

 

Het beantwoorden van deze vraag biedt een bron van informatie voor een eerste handreiking voor de klinische forensische praktijk. 

Uitvoerende partij

Departement Ontwikkelingspsychologie, Tilburg University in samenwerking met Fivoor Ambulant Rotterdam, FPC Gent en FPC Antwerpen. 

Toepassing en effect

Samenvattend lieten de studies zien dat kennis van dynamische risicofactoren en responsiviteit belangrijk is om behandeleffectiviteit te vergroten en recidive te verlagen. Behandeling kan inzetten op strategieën die helpen bij het monitoren en reguleren van gedrag en beslissingen. Bovendien kan het betrekken van het sociale netwerk van patiënten in de behandeling mogelijk bijdragen aan een verlaging van het recidiverisico.

Eindproduct

Eindrapportage

Handreiking ADHD