Terug naar overzicht

2018-89: Responsiviteit ASS

Doelgroep

De doelgroep zijn patiënten met ASS. 

Doel

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een handreiking met aanbevelingen betreffende de leerstijl van mensen met ASS voor aanpassingen aan bestaande behandelprogramma's en toekomstig te ontwikkelen behandelprogramma's in de forensische psychiatrie. Hierbij wordt verder gekeken dan alleen de volledige diagnose ASS. Dat wil zeggen, er wordt gekeken naar diagnose overstijgende disfuncties in leerstijl, zodat de handreiking ook relevant is voor patiënten met bepaalde beperkingen zonder dat ze volledig voldoen aan de diagnostische classificatie voor ASS.

Het zal gaan om een handreiking voor volwassen patiënten zowel in de klinische als in de ambulante setting. Waar nodig zal ingegaan worden op de verschillen in aanpak die de verschillende settings met zich meebrengen. De handleiding zal worden ontwikkeld door een projectgroep, in samenwerking met een adviesgroep. 

Uitvoerende partij

FPC Pompestichting, Pro Persona GGZ, Nijmegen, in samenwerking met FPA de Boog, GGNet, Warnsveld, en Afdeling Psychiatrie Radboudumc, Nijmegen. 

Toepassing en effect

Gezien het bepaalde sociaal-communicatief onvermogen dat inherent is aan ASS, is besef bij de patiënt van de eigen beperkingen bij aanvang van de behandeling vaak onvoldoende aanwezig. Voor het optimaliseren van de responsiviteit is het van belang dat de behandelaar goed op de hoogte is van de individuele kenmerken van de patiënt en daar rekening mee houdt. Daarom  wordt geadviseerd om voorafgaande aan een behandeling een individueel ASS-profiel op te stellen en dit te combineren met  individueel gerichte psycho-educatie over ASS.

Het actief betrekken van het steunsysteem van patiënt draagt bij aan het effect van de behandeling, door onder meer een betere afstemming op de persoonlijke omstandigheden en betere generalisatie.

Veel patiënten met ASS hebben baat bij extra visuele ondersteuning, ook al is de boodschap begrepen. Deze visuele ondersteuning zou standaard geboden moeten worden. Het is belangrijk oog te hebben voor comorbiditeit en hier specifieke behandeling voor te geven. Dit geldt bijvoorbeeld voor ADHD-achtige symptomen en slaapproblemen.

In de handreiking bij dit rapport zijn zeven aanbevelingen gegeven om de responsiviteit te optimaliseren. 

Eindproduct