Terug naar overzicht

2019-97: Welke longitudinale onderzoeksvragen zijn relevant voor het forensische veld?

Doelgroep

Het forensisch zorgveld

Welke longitudinale onderzoeksvragen zijn relevant voor het forensisch veld: een klassieke Delphi-studie

Wetenschappelijk onderzoek binnen het volwassen forensische veld in Nederland is vooral cross-sectioneel van aard en primair gericht op individuele verschillen en groepsvergelijkingen. Er zijn slechts enkele longitudinale onderzoeken uitgevoerd.  Cross-sectioneel onderzoek heeft veel relevante en bruikbare kennis voor het forensisch veld opgeleverd. Echter zijn hard uitspraken over evidentie, op basis van een cross-sectioneel design, beperkt. Zo kan er op basis van cross-sectioneel onderzoek geen uitspraak gedaan worden over de veranderingen in gedrag of andere kenmerken over tijd, noch over causale relaties. De beantwoording van dit soort onderzoeksvragen zijn echter wel relevant voor de volwassen forensische zorg en longitudinaal onderzoek is bij uitstek geschikt om verandering over tijd in kaart te brengen. 

Om het mogelijk te maken om ook in het volwassen forensisch veld de vruchten van longitudinaal onderzoek te plukken, wordt in dit project een Deplhi-studie uitgevoerd. Het doel is om te komen tot acht relevante longitudinale onderzoeksvragen op basis waarvan Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) in de toekomst nieuwe call rondes kan uitzetten. 

Uitvoerende partij

GGzE, onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg in samenwerking met: Tilburg University, Tranzo, Academische Werkplaats Geestdrift.