Terug naar overzicht

2017-65: Onderzoeksbehoeften 3RO

Doelgroep

Professionals werkzaam in de reclasseringscontext, gericht op cliënten/patiënten die onder toezicht of begeleiding staan van de reclassering. 

Inventarisatie onderzoeksbehoeften 3RO

Sinds 2017 is ook 3RO aangesloten bij KFZ, waardoor er meer aandacht zal komen voor de behoeften van de reclassering in het werken met hun specifieke doelgroep. 3RO bestaat uit  Reclassering Nederland (RN), Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) en Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering. De drie organisaties verschillen van elkaar wat betreft geschiedenis, visie, omvang, structuur en manier van werken. In de praktijk werken ze nauw met elkaar samen om bij te dragen aan de veiligheid van de samenleving door het voorkomen van criminaliteit en het terugdringen van recidive. 

Deze pre-call heeft in beeld gebracht welke behoeften er zijn (bij professionals werkzaam) in de reclasseringscontext en wat er voor nodig is om toezicht op en begeleiding van cliënten door reclasseringswerkers te optimaliseren. Er wordt gekeken naar behoeften, lacunes en mogelijkheden tot doorontwikkeling op het gebied van onderzoek, gedragsinterventies en andersoortige producten, met als doel de kwaliteit van toezicht op en begeleiding aan forensische cliënten te verbeteren en te vernieuwen. Dit onderzoek heeft als resultaat een behoefteninventarisatie opgeleverd. Aan de  aan de hand hiervan hebben afgevaardigden van de drie reclasseringsorganisaties de volgende prioritering opgesteld die richting kan geven aan vervolgonderzoek ten behoeve van het werkterrein van de 3RO:
 
  1. Cliëntprofielen
  2. Toezicht
  3. Gedragsinterventies

Uitvoerende partij

DSP-groep

Eindproduct