Terug naar overzicht

2021-143: Online gedragstraining bij reclasseringscliënten

Doelgroep

De reclassering geeft gedragsinterventies (trainingen) aan cliënten, met als doel crimineel gedrag te voorkomen. Deze justitiële interventies (JI) zijn een programmatisch en gestructureerd geheel van methodische handelingen, gericht op het beïnvloeden van iemands gedrag of omstandigheden met als doel het voorkomen van recidive.

Online gedragstraining bij reclasseringscliënten

Vanwege COVID-19, vinden JI’s sinds 2020 ook online plaats. De offline trainingen draaien momenteel in kleine groepen, zowel extramuraal als intramuraal, binnen penitentiaire inrichtingen (PI’s), wanneer toegestaan. Online trainingen bieden bepaalde voordelen voor deelnemers, zoals minder reistijd en reiskosten. Zo worden er wellicht mensen bereikt die anders niet naar kantoor zouden komen. Online gesprekken verlopen echter anders dan offline. Online blijkt het bijvoorbeeld lastiger om risicosignalen op te vangen en zijn sommige cliënten sneller afgeleid (Dominey, 2020; Henskens et al, 2021).

Op basis van een literatuurverkenning, consultatie van experts op het gebied van online gedragstrainingen in het gedwongen kader en een systematische verzameling van ervaringen van ontwikkelaars, trainers en deelnemers (bij de uitvoering van JI’s worden cliënten doorgaans deelnemers genoemd) met online JI’s, wordt onderzocht wat de voorwaarden en condities zijn om online JI’s uit te voeren. Het doel is de reclassering te adviseren over hoe bestaande JI’s ook (deels) online uit te voeren zijn.

Hiervoor zijn twee activiteiten uitgevoerd. In een literatuurverkenning zijn de voorwaarden en condities voor het geven van online justitiële interventies geïnventariseerd. In interviews met interne en externe experts is gevraagd of justitiële interventies effectief online kunnen worden gegeven. Interne experts, geselecteerd binnen de 3RO, hebben gereflecteerd op de vraag of een
blended vorm van trainen een optie is voor de reclassering.

Resultaten

In het eindrapport worden een aantal aanbevelingen gedaan voor de reclassering. Aangezien bepaalde online middelen in het justitiële domein veelbelovend zijn, is het voor de reclassering zinvol om in online technologie te (blijven) investeren. Ook is het nuttig om naar de bruikbaarheid van blended reclasseren te kijken.

In het eindrapport zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd:

  1. Besluit over het online aanbod van justitiële interventies;
  2. Pak het momentum en investeer gericht in online trainings-, begeleidings- en
    interventiemogelijkheden;
  3. Besteed evenveel aandacht aan de randvoorwaarden voor uitvoering als aan de inhoud en
    ontwikkeling van online technologie.

Uitvoerende partij

Reclasseringsacademie in samenwerking met Hogeschool Utrecht. 

Eindproduct