Terug naar overzicht

2019-113: Haalbaarheidsonderzoek Verlofapp 2.0

Doelgroep 

De app is ontwikkeld om behandelaars en patiënten te ondersteunen tijdens verlof.  

VerlofHulp 2.0 

De inzet van technologie in de forensische psychiatrie biedt verschillende kansen. KFZ heeft in het verlengde van deze mogelijkheden in 2014 een call uitgezet waarin het veld opgeroepen werd ideeën aan te leveren voor het ontwikkelen van gerichte technologie. Een van deze mogelijkheden was de VerlofHulp, een applicatie die als doel heeft patiënten te ondersteunen tijdens verlof. Naar aanleiding van de evaluatie van de VerlofHulp besloten de ontwikkelaars een versie te maken die minder bewerkelijk was, zowel voor gebruikers als voor platformbeheerders. De grote keuzevrijheid in de VerlofHulp 1.0 leidde eerder tot keuzestress dan tot een gevoel van personalisatie van de app. Dit werd de VerlofHulp 2.0.  

In 2017 is met een kleine groep patiënten een pilot uitgevoerd met de VerlofHulp 2.0. De belangrijkste, voorzichtige, conclusies hiervan waren dat patiënten de VerlofHulp ervaren als gemakkelijk in gebruik en dat het gebruik ervan ze niet veel tijd kostte. Daarnaast ervaarden de patiënten overwegend steun van de VerlofHulp, hetzij bij het verkrijgen van inzicht in problemen dan wel in de eigen sterke kanten en kwaliteiten. Tot slot helpt de VerlofHulp een gedeelte van de patiënten om na te denken over hun verlof en een groot gedeelte om hun verlof beter na te kunnen bespreken. Daarnaast werd geadviseerd om voorafgaand aan een landelijke implementatie, een uitgebreidere pilot te houden waarin naast FPA’s en FBW-voorzieningen ook een FPC en een FPK participeren.  

Het doel van het huidige project was om middels een pilot bij verschillende organisaties de VerlofHulp 2.0 te evalueren op patiënt-, behandelaar- en organisatieniveau, indien noodzakelijk te optimaliseren en bredere implementatie voor te bereiden. In de daaruit ontwikkelde implementatiehandleiding zijn randvoorwaarden meegenomen die implementatie van een technologisch hulpmiddel bevorderen. 

Uitvoerende partij 

Transfore in samenwerking met de afdeling Psychologie, Health & Technology (Universiteit Twente) en Minddistrict 

Eindproduct

Het eindproduct van deze call is via info@kfz.nl op te vragen door medewerkers van forensische zorginstellingen.