Terug naar overzicht

2019-105: Effectief methodisch werken in reclasseringstoezicht: een systematisch literatuuroverzicht

Doelgroep 

Het onderzoek is uitgevoerd voor reclasseringswerkers van de 3RO. Veel van de gevonden werkwijzen zijn echter ook relevant voor sociale professionals in andere organisaties die werken met (ex)- delinquenten. 

Werkzame elementen voor reclasseringstoezicht

Een kerntaak van de reclassering is het toezicht in elementen die toezicht effectief maken. Van Yperen, Veerman en Van den Berg (2015) onderscheiden drie kenmerken van werkzame elementen: contextuele, structurele en inhoudelijke. Dit onderzoek is gericht op de inhoudelijke kenmerken van werkzame elementen. De inhoudelijke kenmerken worden gedefineerd als veranderingsstrategieën. Veranderingsstrategieën worden door reclasseringsmedewerkers toegepast om een bepaald doel te bereiken, gericht op het voorkomen van recidive en bevorderen van resocialisatie.

Dit onderzoek heeft als doel om een systematisch overzicht te geven van werkzame elementen voor reclasseringstoezicht op grond van wetenschappelijk onderzoek. Met dat overzicht kunnen reclasseringsorganisaties beoordelen welke werkzame elementen al zijn opgenomen in de huidige reclasseringspraktijk, en welke elementen nog toegevoegd zouden kunnen worden ter versterking daarvan. 

Toepassing en effect

Op grond van een analyse van 141 artikelen en rapporten zijn werkwijzen gevonden met voldoende empirische onderbouwing om te stellen dat deze werkzaam zijn. Daarnaast zijn er werkwijzen gevonden die mogelijk werkzaam zijn, maar waarvan de onderbouwing minder stevig is vanwege het beperkte aantal of beperkte kwaliteit van de studies. En ten slotte zijn er een aantal werkwijzen gevonden waarvan is aangetoond dat deze niet werkzaam zijn.

Gevonden werkwijzen hebben betrekking op de basis van het contact met de client, bijdragen aan verandering van gedag en omstandigheden van cliënten, monitoring en samenwerking met andere professionals. Tevens is in kaart gebracht of er specifieke aandachtspunten zijn voor bepaalde cliënten zoals vrouwen, jongvolwassenen of plegers van specifieke delicten.

Effectief reclasseringstoezicht bestaat uit een combinatie van (mogelijk) werkzame werkwijzen, afgestemd op de individuele cliënt. Een belangrijk punt van aandacht blijkt een goede implementatie van deze werkwijzen. Op grond van de bevindingen geven de onderzoekers enkele aanbevelingen voor de reclasseringspraktijk en voor mogelijk vervolgonderzoek.

Uitvoerende partij

Hogeschool Utrecht in samenwerking met: Kenniscentrum Sociale Innovatie en het Lectoraat Werken in Justitieel Kader.  

Eindproduct