Terug naar overzicht

2020-146: Een sprong in het diepe: De evaluatie en implementatie van DEEP

Doelgroep

Forensisch psychiatrische patiënten in het algemeen.

Achtergrond

Onderzoek heeft aangetoond dat er behoefte is aan technologische interventies die beter aansluiten bij de vaardigheden en behoeften van forensisch psychiatrische patiënten. Veelgebruikte eHealth-toepassingen zoals online modules of mobiele apps zijn namelijk voornamelijk gericht op geschreven taal en bewuste reflectie, en vereisen daardoor (te) veel cognitieve vaardigheden en behandelmotivatie. Uit onderzoek in het Nederlandse forensische veld is gebleken dat technologieën zoals biofeedback, serious games en virtual reailty als veelbelovend worden gezien doordat de nadruk meer ligt op doen en ervaren. Daarnaast is het van belang om meer gebruik te maken van bestaande interventies en moet meer aandacht besteed worden aan implementatie en evaluatie via passende methoden.

DEEP is een bestaande eHealth-interventie die goed zou passen binnen de forensische zorg. DEEP is een applied game gebaseerd op wetenschappelijke kennis over angst- en stressregulatie. Door middel van gepersonaliseerde, op ademhaling gebaseerde biofeedback biedt DEEP gebruikers een meeslepende onderwaterwereld in VR waarin ze ontspanningsvaardigheden kunnen trainen. Eerder onderzoek laat veelbelovende effecten zien: zo ervaren jongeren in het speciaal onderwijs meer ontspanning en zijn er minder agressieve uitbarstingen na het spelen. In dit project zal onderzocht worden of deze ademhalingstechnieken en de experiëntiële wijze waarop ze worden aangeleerd een passende, engaging manier bieden om patiënten op een nieuwe manier te ondersteunen in agressieregulatie.

Uitvoerende partijen

Dit project wordt uitgevoerd door Transfore, in samenwerking met Universiteit Twente.