Terug naar overzicht

2022-175: Doorontwikkeling Justitiële Interventie i-Respect

Doelgroep

Enerzijds de gecertificeerde gedragstrainers, coaches & adviseurs JI van de Reclasseringsacademie en adviserende/toezichthoudende reclasseringswerkers (advies en toezicht). Anderzijds de deelnemers aan de training.

Doorontwikkeling i-Respect

De justitiële gedragsinterventie i-Respect wordt sinds 2018 uitgevoerd vanuit de drie reclasseringsorganisaties (3RO) en is een individuele extramurale training voor daders van agressie-gerelateerde delicten, die bij de reclassering in een traject zitten. De gedragsinterventie is gericht op het terugdringen van de kans op geweldsrecidive en focust op bewustwording en (gedrags-)verandering. I-Respect is in 2018 als ‘goed onderbouwd’ erkend door de Erkenningscommissie Justitiële Interventies.

Op basis van terugkerende signalen uit de praktijk komen diverse verbeterpunten naar voren. Om i-Respect te verbeteren dient de theoretische basis actueel te zijn. In dit project wordt er een aanpak beschreven om dit te realiseren. Het project zal bestaan uit twee fases: (1) analysefase en (2) actualisatiefase. In de analysefase wordt een analyse gemaakt van a) de knelpunten van i-Respect en de behoefte uit de praktijk en b) de theorie over terugdringen van agressie-gerelateerde delicten bij reclasseringscliënten en de mogelijk verschillende vormen daarin. Hieruit volgen aanbevelingen voor doorontwikkeling van i-Respect en zal ook blijken of i-Respect intramuraal verzorgd kan worden. Daarnaast wordt de meerwaarde geanalyseerd en onderbouwd in de theorie voor twee andere varianten: een LVB-variant en een groepsvariant. In de actualisatiefase wordt op basis van voorgaande analysefase de theoretische onderbouwing van i-Respect geactualiseerd, inclusief de geschiktheid om deze intramuraal te verzorgen. 

Uitvoerende partij

Reclasseringsacademie in samenwerking met VanMontfoort.