Terug naar overzicht

2019-107: Doorontwikkeling Justitiële Interventie BORG

Doelgroep

Justitiële Interventie (JI) trainers en de justitiabelen die deelnemen aan de interventie.

Titel 

De JI Beëindigen Onderling Relationeel Geweld (BORG) is gericht op het terugdringen van de kans op herhaald gewelddadig gedrag in de relationele sfeer. De interventie is bedoeld voor volwassen plegers van geweld tegen (ex-)partners. Met gewelddadig gedrag wordt gerefereerd aan een, voor de context van het strafrecht, verhoudingsgewijs lichte agressieproblematiek, die fysiek, psychisch of seksueel van aard kan zijn. De training wordt gepresenteerd als een 'voorwasprogramma'.  Bij ernstig, dat wil zeggen langdurig geweld met een grote impact kan worden verwezen naar een intensievere behandeling. 

In 2017 is er een procesevaluatie uitgevoerd naar de BORG en is de BORG ingediend bij de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. De interventie is niet erkend. Het doel van dit project is om het BORG-programma te verbeteren en te versterken. Dit gebeurt door analyse van praktijkervaringen, knelpunten, nieuwe ontwikkelingen en door de nieuwste theoretische kennis aan het programma toe te voegen. De werkzame elementen van het BORG-programma worden hierdoor beter theoretisch en wetenschappelijk onderbouwd en verbonden met praktijkinzichten. De handleidingen van de BORG worden daarna geactualiseerd en gebruiksvriendelijker gemaakt. 

Uitvoerende partij

Reclassering Nederland in samenwerking met Bureau Dijkstra.