Terug naar overzicht

2019-107: Doorontwikkeling Justitiële Interventie BORG

Doelgroep

Justitiële Interventie (JI) trainers en de justitiabelen die deelnemen aan de interventie.

Achtergrond en doelstelling

De JI Beëindigen Onderling Relationeel Geweld (BORG) is gericht op het terugdringen van de kans op herhaald gewelddadig gedrag in de relationele sfeer. De interventie is bedoeld voor volwassen plegers van geweld tegen (ex-)partners. Met gewelddadig gedrag wordt gerefereerd aan een, voor de context van het strafrecht, verhoudingsgewijs lichte agressieproblematiek, die fysiek, psychisch of seksueel van aard kan zijn. De training wordt gepresenteerd als een 'voorwasprogramma'.  Bij ernstig, dat wil zeggen langdurig geweld met een grote impact kan worden verwezen naar een intensievere behandeling. 

In 2017 is er een procesevaluatie uitgevoerd naar de BORG en is de BORG ingediend bij de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. De interventie is niet erkend. Het doel van dit project is om het BORG-programma te verbeteren en te versterken. Dit gebeurt door analyse van praktijkervaringen, knelpunten, nieuwe ontwikkelingen en door de nieuwste theoretische kennis aan het programma toe te voegen. De werkzame elementen van het BORG-programma worden hierdoor beter theoretisch en wetenschappelijk onderbouwd en verbonden met praktijkinzichten. De handleidingen van de BORG worden daarna geactualiseerd en gebruiksvriendelijker gemaakt. 

Resultaten

De knelpuntenanalyse is de opbrengst van het eerste deel van dit project. Na het ter keuring voorleggen van het advies aan KFZ zal de Reclasseringsacademie van de 3RO het stokje overnemen. Dit eerste deel van het project betrof een door de onderzoekers van bureau Dijkstra gemaakte analyse van de voornaamste knelpunten ten aanzien van de BORG, waarbij de kritiek van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies is meegenomen. De gevonden knelpunten en een conceptadvies zijn op 8 mei 2020 besproken in een expertmeeting met deelname van meerdere
actoren uit de reclasseringspraktijk: adviseurs (1), toezichthouders (2), ontwikkelaars (3) en trainers (4) en drie externe deskundigen (5) op het gebied van de aanpak van relationeel geweld (twee experts-onderzoekers op het gebied van genderspecifieke (interventies voor) (ex-) partnergeweld en een expert-behandelaar-onderzoeker met veel ervaring met erkende interventies bij agressie en persoonlijkheidsproblematiek).

Lijst met knelpunten

Eindproduct

Deze call is naar aanleiding van recent onderzoek vroegtijdig gestopt en er volgt een vervolgcall met een aangescherpte richting. Een onderdeel van deze call was de knelpuntenanalyse. Dit projectresultaat is hier te vinden:

Rapportage knelpuntenanalyse doorontwikkeling BORG

Uitvoerende partij

Reclassering Nederland in samenwerking met Bureau Dijkstra.