Terug naar overzicht

2022-178: Doorontwikkeling FARE

Doelgroep

Cliënten in de ambulante forensische zorg waarvan het recidiverisico moet worden ingeschat.

Achtergrond en doel

In 2016 is met ondersteuning van KFZ (calls 2014-38/39/39-2) het instrument Forensisch Ambulante Risico Evaluatie (FARE V1) opgeleverd. In 2019 kreeg de FARE van ForZo/JJI de status als prestatie-indicator voor het meten van het recidiverisico in de ambulante forensische zorg. De resultaten van een psychometrische evaluatie van de FARE V1 (KFZ-call 2017-64) zijn in 2020 gepubliceerd (Eisenberg et al., 2020). Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek zijn wijzigingen aan de FARE aangebracht, resulterend in de FARE V2. In 2021 heeft KFZ de verschillen tussen de FARE V1 en FARE V2 nader onderzocht. Hierbij werd geconstateerd dat: (1) bijna alle 17 items gewijzigd zijn; (2) deze wijzigingen invloed kunnen hebben op de scores en mogelijk ook op de validiteit van de scores; (3) zich bij een substantieel aantal items problemen voordoen, veelal als gevolg van de aangebrachte wijzigingen, waardoor waarschijnlijk onder andere ambiguïteit en bias wordt geïntroduceerd. Op basis hiervan heeft de Programmacommissie KFZ geconcludeerd dat de onderzochte psychometrische eigenschappen van de FARE V1 niet zonder meer ook gelden voor de FARE V2. Het is daarom wenselijk om de FARE V2 nader tegen het licht te houden alvorens tot een valideringsonderzoek over te gaan met als doel: het doorontwikkelen van de FARE V2 zodanig dat het een betrouwbaar en valide risicotaxatie- en evaluatie-instrument is voor het gehele ambulante forensische veld.
 

Uitvoerende partij

Transfore in samenwerking met de Waag en Fivoor