Terug naar overzicht

2021-157: De effectiviteitspuzzel van eHealth

Doelgroep

Dit project is bedoeld voor iedere zorgverlener werkzaam in de forensische zorg.

Effectiviteitspuzzel van eHealth

Wat is de toegevoegde waarde van online modules voor behandelingen in de forensische zorg?

Ondanks dat eHealth-modules al relatief lang geleden zijn geïntroduceerd in de forensische zorg en zorgverleners meerdere voordelen en beperkingen benoemen, is nog weinig bekend over of, hoe en waarom dit soort modules werken. Het beantwoorden van deze vragen is ingewikkeld omdat effectiviteit geen eenduidig concept, maar een complex, multidimensioneel vraagstuk is. Daarom moeten meerdere stukjes van deze ingewikkelde effectiviteitspuzzel onderzocht worden. Ten eerste is behoefte aan robuust effectonderzoek om de toegevoegde waarde van eHealth-modules voor de behandeling te onderzoeken. Draagt het toevoegen van een eHealth-module aan de behandeling bijvoorbeeld bij aan ‘treatment readiness’ of een efficiëntere behandeling? Ten tweede is gebleken dat eHealth-modules in de forensische zorg minder gebruikt worden dan verwacht. Om dit gebruiksprobleem te onderzoeken is niet alleen onderzoek nodig naar de objectieve manier waarop een technologie wordt gebruikt (adherentie), maar ook naar de subjectieve ervaringen van de gebruiker: de mate waarin iemand zich betrokken voelt bij een interventie (engagement). Ten derde is meer inzicht nodig in ervaren voordelen en verbeterpunten volgens patiënten en zorgverleners om een volledig beeld te kunnen schetsen van de voordelen en barrières.

Het doel van dit onderzoek is het onderzoeken of, hoe en waarom de eHealth-modules van Minddistrict van toegevoegde waarde zijn voor de behandeling van forensisch psychiatrische patiënten.

In dit project staat de samenwerking tussen onderzoek en de praktijk centraal. Hierdoor wordt een win-win situatie beoogd: er wordt grondig en innovatief onderzoek uitgevoerd naar de puzzelstukjes (adherentie, engagement, effectiviteit en ervaren toegevoegde waarde) van eHealth-modules in een complexe behandelcontext, en er worden resultaten opgeleverd die direct bijdrage aan de implementatie van eHealth modules en het evidence-based werken in een forensische context. 

Uitvoerende partij

Transfore in samenwerking met GGZ Noord-Holland-Noord, Kairos, de Woenselse Poort en Minddistrict.