Terug naar overzicht

2017-71: Het ontwikkelen van de DROS 2.0

Doelgroep

Het instrument is ontwikkeld voor het vaststellen van de behandelvoortgang (ROM) en risicotaxatie bij (SG-)LVB patiënten binnen de forensische hulpverlening.

De doorontwikkeling van de DROS voor ROM en risicotaxatie

ROM en risicotaxatie bij de (SG)LVB-doelgroep vereist specialistische kennis en specifieke instrumenten. DROS staat voor Dynamic Risk Outcome Scales (Drieschner & Hesper, 2008) en meet behandeleffecten bij mensen met een LVB en ernstige gedragsstoornissen (SG-LVB). Daarnaast wordt de DROS in de praktijk ook veel gebruikt als instrument voor risicotaxatie voor deze specifieke doelgroep. Zo lijkt de DROS geschikt om veranderingen in dynamische risicofactoren te meten (Hesper & Drieschner, 2013) en om agressie te voorspellen (Drieschner, Marrozos, & Regenboog, 2013). Onderzoek naar de psychometrische kwaliteit laat zien dat de DROS (versie 1.0) betrouwbaar en valide is (Delforterie, Hesper & Didden, 2019). Echter was nog niet bekend of met de DROS ook recidive na behandeling kan voorspellen, waarmee het gebruik als risicotaxatie-instrument zou kunnen worden onderbouwd. Daarnaast ontbraken in de DROS items die verwijzen naar internaliserende problemen en risicovol gedrag die veelvuldig voorkomen bij cliënten met een LVB en die tevens zouden kunnen bijdragen aan het voorspellen van recidive. Binnen dit project werd de DROS herzien met het oog op een brede inzetbaarheid als ROM instrument én als instrument voor risicotaxatie bij cliënten met een LVB en risicovol gedrag.

Het onderzoek heeft geresulteerd in de herziene versie van het instrument, de DROS 2.0, een artikel over de psychometrische eigenschappen van de DROS 2.0 als instrument voor ROM en risicotaxatie, een implementatieplan op basis van gebruikerservaringen in de pilot en tot slot een herziene training en scholing voor het gebruik van de DROS 2.0.

Uitvoerende partij

Trajectum in samenwerking met pilotinstellingen De Rooyse Wissel, De Forensische Zorgspecialisten,  Ipse de Bruggen en Stevig.

Eindproduct