Terug naar overzicht

2017-68: Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) als nieuwe interventie voor het reduceren van gewelddadige recidive

Doelgroep

Cliënten /patiënten die in behandeling zijn in de forensische verslavingszorg.

Reduceren van gewelddadige recidive

Verslavingsproblematiek en delictgedrag komen vaak in combinatie met elkaar voor en kosten de maatschappij per jaar ongeveer 600 miljard euro aan gevolgschade voor de geestelijke gezondheidszorg, justitie en werkgevers. Huidige interventies blijken niet voldoende te werken bij het behandelen van verslaving binnen de forensische sector en blijken ook niet voldoende te kunnen leiden tot een vermindering van gewelddadige recidive. Mogelijk wordt dit verklaard doordat het langdurig gebruik van middelen tot functionele en structurele veranderingen in de hersenen heeft geleid.

Volgens recente inzichten inhibeert empathie gewelddadige gedrag. Uit recent neurowetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het moduleren (stimuleren of afremmen), zoals transcraniale Direct Current Stimulation (tDCS), van bepaalde hersengebieden een veelbelovende interventie zou kunnen zijn voor verslaving en het verminderen van agressief gedrag. Het doel van deze studie is dan ook het onderzoeken van de effectiviteit van tDCS op het verbeteren van het empathisch vermogen en het verminderen van gewelddadig gedrag bij verslaafde justitiabelen.

Uitvoerende partij

Erasmus Universiteit Rotterdam en Harvard medical School in samenwerking met FVK Bouman GGz (Antes) Piet Roordakliniek (Tactus Verslavingszorg) en NISPA.

Resultaten

Deze call had als doel om high definition tDCS (HD-tDCS) te onderzoeken als een interventie om empathische vermogens te vergroten om zo gewelddadig gedrag bij forensische patiënten te verminderen. De resultaten toonden een significante afname van agressieve reacties op de agressie taak en een afname van zelf-gerapporteerde reactieve agressie in de tDCS groep in vergelijking met de placebogroep. Bovendien vonden we een toename in LPP-amplitude (dus een toename in de emotionele verwerking) na tDCS-interventie in de tDCS-groep in vergelijking met de placebogroep. We vonden geen effecten op zelf-gerapporteerde empathie en de P3 amplitude. De huidige bevindingen zijn de eerste die laten zien dat tDCS effectief is in het moduleren van elektrofysiologische reacties die betrokken zijn bij emotionele verwerking en daarmee het reduceren van agressie in verslaafde justitiabelen. De resultaten tonen daarmee het potentieel van tDCS als interventie in de forensische geestelijke gezondheidszorg.

Eindproduct