Terug naar overzicht

2017-67: Ontwikkeling handreiking voor de behandeling van (chronische) insomnie bij patiënten van forensische afdelingen

Doelgroep

Patiënten die zijn opgenomen op een forensische psychiatrische afdeling.

Chronische insomnie onder forensisch psychiatrisch patiënten

Chronische slapeloosheid, ofwel insomnie, heeft een negatieve invloed op het dagelijks functioneren van mensen en op het beloop van psychiatrische stoornissen. Een eerder kleinschalig onderzoek (N=110) laat een hoge prevalentie van insomnie (ca. 20%) zien onder forensisch psychiatrische patiënten (Kamphuis, Karsten, De Weerd & Lancel, 2013). Daarnaast lijkt bij deze patiëntenpopulatie de ernst van insomnie geassocieerd te worden met hogere mate van impulsiviteit en agressiviteit. Een effectieve behandeling van insomnie bij deze patiëntengroep zou daardoor meerdere belangen kunnen dienen; men kan meer van de psychiatrische behandeling profiteren, het kan bijdragen aan betere emotieregulatie en agressieregulatie en daarmee mogelijk aan het reduceren van het recidiverisico. 

In de reguliere geneeskunde is gebleken dat cognitieve gedragstherapie voor insomnie (CGT-I) een vergelijkbaar effect heeft als die van slaapmedicatie, met behoud van effect op langere termijn (zie o.a. Riemann & Perlis, 2009). Omdat bij forensisch psychiatrisch patiënten deze standaard CGT-I interventie niet één op één overgenomen kan worden, in verband met complexe psychiatrische problematiek, polypharmacie en beperkte bewegingsvrijheid, zal dit protocol moeten worden aangepast aan de specifieke forensische context.

In dit onderzoek wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een forensische variant van dit protocol dat voor deze specifieke doelgroep toepasbaar is. Er zal worden gewerkt met een pilot binnen de twee deelnemende klinieken waarbij het aangepaste protocol direct in de praktijk getest wordt en aan de hand waarvan een implementatieplan voor toepassing in andere forensische klinieken zal worden geschreven. 

Uitvoerende partij

FPK Assen in samenwerking met FPC Pompestichting.