Terug naar overzicht

2016-57: Agressief gedrag vanuit het perspectief van mensen met een LVB: een voorstudie naar ervaringsdeskundigheid binnen de forensische behandeling voor LVB

Doelgroep

Begeleiders van cliënten/patiënten met een licht verstandelijke beperking of een zwakbegaafde intelligentie die grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond. Tevens is deze call gericht op de gedragskundigen werkzaam in deze sector.

Ervaringskennis over grensoverschrijdend gedrag

Er is nog weinig bekend over ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB; IQ 50-70) of zwakbegaafd niveau van functioneren (ZB; IQ 71-85) en grensoverschrijdend gedrag. Het doel van dit project is dan ook om ervaringskennis te bundelen over de verklaringen die mensen met een LVB/ZB zelf hebben/geven voor het vertonen van grensoverschrijdend gedrag.

In dit project is in de eerste plaats een systematische literatuurstudie uitgevoerd om na te gaan wat er tot op heden in de internationale literatuur bekend is over de attributies (verklaringen) die mensen met een LVB/ZB in de forensische zorg zelf hebben ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag. Vervolgens is er een kwalitatieve studie uitgevoerd bestaande uit semigestructureerde groeps- en individuele interviews met mensen met een LVB/ZB binnen de forensische setting om de attributies die zij hebben ten aanzien van hun grensoverschrijdende gedrag nader in kaart te brengen.

De literatuurstudie laat zien dat er nog weinig onderzoek is gedaan naar ervaringen van mensen met een LVB/ZB ten aanzien van de oorzaken van grensoverschrijdend gedrag in zorg en ondersteuning, en specifiek in de forensische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In de kwalitatieve studie komt naar voren dat cliënten in staat zijn om een grote diversiteit aan factoren te noemen die verklarend zijn voor het vertonen van (eigen) grensoverschrijdend gedrag. Dientengevolge kunnen zij zichzelf, maar ook hun omgeving, meer inzicht geven in het ontstaan van grensoverschrijdend gedrag. Het uitvragen van mensen met een LVB/ZB over hun ervaringen geeft ons meer informatie over complexe gedragingen vanuit een tot nu toe vaak onderbelicht perspectief. Het includeren van ervaringskennis is een waardevolle eerste stap bij de vormgeving van begeleiding en behandeling van deze doelgroep.

Uitvoerende partij

Dichterbij (Stevig, FPA) in samenwerking met de Academische Werkplaats leven met een verstandelijke beperking Tranzo, Tilburg University.

Eindproduct