Terug naar overzicht

2016-51: Cognitieve profielen

Doelgroep

Forensisch psychiatrisch patiënten/cliënten waarbij sprake is van antisociaal gedrag én  problematisch middelengebruik. 

Werken met cognitieve profielen: de relatie tussen antisociaal gedrag en problematisch middelengebruik

Succesvolle behandeling in de forensische zorg wordt bemoeilijkt door de wederzijdse beïnvloeding van antisociaal gedrag en middelenmisbruik. Vooral wanneer er een dubbele diagnose wordt gesteld  (persoonlijkheidsstoornissen en verslaving) is de prognose ongunstig (MDR Persoonlijkheids-stoornissen, Trimbos, 2008). Wanneer zo’n dubbele diagnose ook nog resulteert in crimineel gedrag is het effect voor de samenleving het grootst. De verslaving leidt bij deze dubbele diagnose groep tot verhoging van intensiteit en frequentie van criminaliteit (Achtergrondrapport bij de Richtlijn problematisch middelengebruik in de forensische klinische zorg, Victas/IVO, 2015). In dit onderzoek wordt de dynamische interactieve relatie tussen antisociaal gedrag en problematisch middelengebruik verhelderd. Op basis van cognitieve taken zal het onderscheid tussen psychopathie en problematisch middelengebruik in relatie tot antisociaal gedrag worden onderzocht. Het uiteindelijke doel is om op basis van een neuropsychologisch profiel te kunnen beoordelen of een behandeling zich primair op de persoonlijkheidsstoornis dient te richten, of op de verslaving. 

Uitvoerende partij

FPC De Oostvaarderskliniek