Terug naar overzicht

2016-50: Handreiking 'LVBeeld; basis voor discussie, vertrekpunt voor herkenning'

Doelgroep

Professionals die aan het begin van de strafrechtsketen staan en een eerste schakel vormen in het contact met LVB-cliënten (raadsonderzoekers, reclasseringsmedewerkers en rapporteurs van het NIFP). 

Interactieve training

Het doel van de training die binnen dit project is ontworpen is om professionals al eerder in de strafrechtsketen een licht verstandelijke beperking (LVB) bij cliënten te laten herkennen, zodat er zo snel mogelijk adequate begeleiding en bejegening ingezet kan worden.

Uit onderzoek blijkt dat het percentage LVB in de forensische zorg hoog ligt en lijkt er daarnaast sprake te zijn van onderraportage. Literatuur en kennisontwikkeling op dit gebied blijken voor professionals onvoldoende te zijn om de LVB tijdig te herkennen. De cliënt met een LVB kan professionals en het eigen netwerk vaak gemakkelijk op het verkeerde been zetten. De beperking is fysiek niet zichtbaar en bovendien is de LVB-er vaak meester in het verbloemen van zijn/haar beperkingen. Ook de grilligheid van het functioneren, afhankelijk van de (over)vraging op taken maakt het een complexe taak de LVB te (h)erkennen. 

Deze interactieve training heeft als doel het herkennen van LVB-signalen (inclusief soft signs) én kennis van de betekenis van LVB te vergroten. Professionals zullen met behulp van filmfragmenten getraind worden in het (her)kennen van LVB. De training bestaat uit een combinatie van beelden (films) van LVB- en niet-LVB-jongeren, discussie, oefening en kennisoverdracht. In de films (inter)acteren (LVB-)jongeren met een acteur thema’s die representatief zijn voor hun belevingswereld, denk aan een conflict met een bewaker: “je mag hier niet roken of je scooter parkeren”.

De interactieve training is effectief, omdat de training gericht is op het leren van vaardigheden, integratie en toepassing van kennis in de praktijk. 

Uitvoerende partij

UvA en NSCR in samenwerking met PPC Vught, NIFP, Trajectum, Raad voor de Kinderbescherming en Reclassering.

Eindproduct

Met oog op privacy van de jongeren is verspreiding van het beeldmateriaal via internet of televisie ten strengste verboden. De films zijn uitsluitend bedoeld om professionals te trainen in de omgang en herkenning van LVB en worden alleen als onderdeel van de training aangeboden.