Terug naar overzicht

2015-43: Behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij cliënten met een LVB

Doelgroep

De module is ontwikkeld voor de ambulante behandeling van volwassen cliënten met een LVB (IQ 60-85) in combinatie met een verminderd sociaal aanpassingsvermogen die grensoverschrijdend gedrag vertonen of hebben vertoond en een matig of hoog recidiverisico hebben. 

Pas op de grens

Jaarlijks worden bij verschillende ambulante forensische zorgaanbieders een fors aantal cliënten met een LVB voor behandeling aangemeld die seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) vertonen. Binnen de ambulante forensische zorg is het dan ook belangrijk dat er voor deze doelgroep een specifiek behandelaanbod voorhanden is die doeltreffend is. De achterliggende problematiek van de doelgroep is zeer divers. Ondanks de verschillen is er echter wel sprake van dezelfde algemene dynamische criminogene risicofactoren. Het zijn dan ook deze risicofactoren die gerelateerd worden aan het seksuele probleemgedrag, die in deze behandelinterventie centraal staan. In dit project is er een behandelinterventie ontwikkeld die daardoor breed toepasbaar is en die tevens gericht is op het versterken van protectieve factoren. Het gaat hierbij om seksueel grensoverschrijdend gedrag dat gerelateerd is aan enige psychoseksuele problematiek, zoals hyperseksualiteit en/of strafbare parafilie, seksuele interesses in kinderen of interesses in seks onder dwang. 

Toepassing en effect

De behandelinterventie 'Pas op de grens' heeft als doel seksueel grensoverschrijdend gedrag in het heden te stoppen en om de kans op recidive in de toekomst te reduceren. De interventie maakt gebruik van een cognitieve gedragsmatige aanpak en het structureel inzetten van praktische oefeningen die kunnen worden aangepast aan de leerstijl van de cliënt. Met de oplevering van dit project komt er een behandelinterventie beschikbaar voor de ambulante behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij cliënten met een LVB. Deze interventie wordt binnen verschillende instellingen van de Waag al ingezet. De interventie is tevens ingediend bij de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie, waar de interventie op mate van (bewezen) effectiviteit beoordeeld zal worden. 

Uitvoerende partij

De Waag

Eindproduct

De Erkeningscommissie Gedragsinterventies Justitie heeft 'Pas op de Grens' voor de komende vijf jaar erkend als behandelprogramma voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en seksueel grensoverschrijdend gedrag.