Terug naar overzicht

2014-30: E-health: Zelfscore app

Doelgroep

De applicatie is bedoeld voor forensisch psychiatrische patiënten die hun eigen behandelevaluatie willen voorbereiden en hun voortgang willen beoordelen in relatie tot ontwikkelingen die het team ziet.

Zelfscore app voor patiënten

In Nederlandse forensische klinieken is het afnemen van risicotaxaties verplicht gesteld. De klinieken moeten daarbij gebruik maken van ofwel de HKT-R of de HCR-20V3. Deze instrumenten zijn primair ontwikkeld voor professionals zodat zij op gestructureerde wijze de ontwikkelingen van hun patiënt inzichtelijk kunnen maken en tevens inschattingen kunnen maken van het recidiverisico t.b.v. verlofsituaties. Echter, wanneer patiënten zichzelf en hun voortgang in de behandeling kunnen scoren, zou hen dat nieuwe inzichten kunnen verschaffen over hun voortgang, de te stellen (behandel) doelen en de impact van de behandeling over de tijd. De uitkomst van hun zelfscore kan aanleiding zijn om het gesprek over de behandeling en de voortgang aan te gaan met de behandelaar. Op die manier wordt voor patiënten ook inzichtelijker op welke aspecten behandelaren bijvoorbeeld letten en hoe zij gedrag interpreteren. 

Toepassing & effect

Met het gebruik van deze zelfscore applicatie kunnen forensisch psychiatrisch patiënten hun eigen beschermende- en risicofactoren invullen. De items van de risicotaxatie-instrumenten HKT-R en HCR-20V3 zijn hiervoor vertaald naar vragen die zo goed mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van patiënten. De scoring van de vragen wordt vervolgens visueel weergegeven in een spinnenweb-achtige figuur. Verschuiving van de bolletjes op de assen naar binnen of naar buiten in dit spinnenweb geven de vooruitgang/achteruitgang aan op de verschillende factoren. Hetgeen door de patiënt gescoord is kan daarna in overleg met de behandelaar worden geëvalueerd, maar dit is niet verplicht. Het uiteindelijke doel is dan ook om de patiënt meer eigenaar te maken van herstel en zo bijvoorbeeld ook behandelmotivatie te vergroten.

Uitvoerende partij

De Woenselse Poort in samenwerking met de Pompestichting.

Eindproduct

De applicatie staat online en is klaar voor gebruik in de forensische zorginstellingen. Wilt u hier ook gebruik van maken? Neem dan contact op met Freena Eijffinger (freena.eijffinger@ggze.nl) voor meer informatie. Voor meer inhoudelijke vragen over het product kunt u het beste contact opnemen met Paul ter Horst (prm.ter.horst@dewoenselsepoort.nl).