Terug naar overzicht

2014-29: De Groeifabriek Forensische Zorg JJI´s

Doelgroep

Jongeren die verblijven in een justitiële jeugdinrichting (JJI). 

Het ontwikkelen van een groeimindset

De Groeifabriek was een al eerder ontwikkelde online training voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). De werkwijze is gebaseerd op het onderzoek van Carol Dweck en David Yeager naar "mindset interventies". Uit onderzoek blijkt namelijk dat mindset interventies kunnen bijdragen aan het verminderen van internaliserende en externaliserende problemen. De Groeifabriek Forensische Zorg JJI's betreft een online training die specifiek is ontwikkeld voor jongeren die in een justiële jeugdinrichting verblijven.

Ook in deze interventie is het doel jongeren meer in hun ontwikkelingsmogelijkheden te leren geloven. Soms kunnen jongeren, zonder dat ze het doorhebben, geloven dat ze niet veel aan zichzelf kunnen veranderen. In de Groeifabriek Forensische Zorg JJI's leren jongeren dat verandering mogelijk is en leren ze welke dingen kunnen helpen om beter te worden in iets of om hun gedrag te veranderen. In de interventie wordt gebruik gemaakt van De Toekomstvragenlijst, gebaseerd op de PACIO (Campbell et al., 2010) waarin jongeren reflecteren op hun wensen en zorgen over verschillende leefgebieden (relaties, huis, werk & inkomen, gezond leven, emoties & gedrag, vrije tijd). Deze leefgebieden komen overeen met het RNR-model wat aan recidive is gerelateerd. Het doel van deze training was een positieve invloed te hebben op onder andere de behandelmotivatie van jongeren en jongvolwassenen in de forensische zorg en hen te helpen om goede keuzes te maken voor in de toekomst. 

Toepassing en effect

De inzet van de Groeifabriek Forensische Zorg JJI´s is in dit project middels een pilotstudie bij jongeren in justitiële jeugdinrichtingen onderzocht. Aan de pilot studie hebben 56 jongeren deelgenomen verdeeld over een interventie- en controlegroep. De training bestaat uit zes sessies waarbij de jongeren opdrachten maken en luisteren naar twee ervaringsdeskundigen van organisatie Made in Prison. Daarnaast vullen jongeren iedere sessie De Toekomstvragenlijst in. In deze pilotstudie is gekeken naar de tevredenheid van jongeren over de interventie en eerste aanwijzingen voor de effecten ervan op het versterken van een groeimindset, empowerment, behandelmotivatie en het verminderen van agressie en depressie. Uit de pilotstudie blijkt dat de meerderheid van de jongeren positief is over De Groeifabriek Forensische Zorg JJI´s en de interventie kreeg gemiddeld een 7.7 (1-10). Jongeren gaven aan dat ze iets geleerd hebben en dat het goed is om bewust over de toekomst na te denken. 

Uitvoerende partij

Universiteit van Amsterdam/Pluryn in samenwerking met vijf JJI's en de bijbehorende scholen: JJI Teylingereind i.s.m. De Burcht, JJI Lelystad, JJI De Hartelborgt i.s.m. Het Kompas college, JJI Den Hey-Acker i.s.m. Het Ginnekencollege en JJI De Hunnenberg i.s.m. Kristallis.

Eindproduct

De Groeifabriek Forensische Zorg JJI's staat online en is te gebruiken via deze link. Via phelmond@pluryn.nl kunt u een account aanvragen die nodig is om de e-module te kunnen gebruiken. 

De Programmacommissie KFZ heeft het project decharge verleend. De onderzoekers van het project breiden momenteel de onderzoeksgroep van de pilotstudie nog verder uit middels een extra ronde, om zo een beter beeld te krijgen van de eerste aanwijzingen voor effecten van de interventie. De definitieve resultaten worden in een wetenschappelijk artikel gepubliceerd. In verband met het voorbereiden van deze wetenschappelijke publicatie, wacht KFZ met het openbaar maken van de goedgekeurde eindrapportage.