Terug naar overzicht

2014-27: Blended module voor relationeel geweld

Doelgroep

Patiënten/cliënten die zijn aangemeld bij de forensische psychiatrie in verband met relationeel geweld.

Huiselijk en relationeel geweld

Relationeel geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in de Nederlandse samenleving. Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft “ooit” met vervelende voorvallen of incidenten in de huiselijke kring te maken gehad (van Dijk, van Veen & Cox, 2010; European Union Agency for Fundamental Rights, 2014). Dit kan zowel fysiek, seksueel als psychisch geweld zijn. Ruim 60% van het relationele geweld betreft partner- of ex- partnergeweld. Naar schatting groeien jaarlijks meer dan 60.000 kinderen op in een gezin waar sprake is van huiselijk geweld. Daarnaast bestaat er bij gezinnen waar partnergeweld plaatsvindt een sterk verhoogd risico op geweld tegen de kinderen. Tot slot moet niet vergeten worden dat (ernstig) fysiek geweld ook veel kosten met zich mee brengt voor bijvoorbeeld de zorg (zowel reguliere als geestelijke gezondheidszorg) en werkgevers (Van der Veen, 2009). Relationeel geweld heeft grote impact op zowel het individu als de maatschappij. Zowel mannen als vrouwen kunnen te maken krijgen met huiselijk geweld. Binnen dit onderzoek is een online module ontwikkeld voor de blended behandeling van relationeel geweld in de forensische psychiatrie.

Toepassing en effect

In de online module leert de cliënt vaardigheden waarmee hij of zij zonder geweld om kan gaan met conflicten in de relatie, de module is dan ook bedoeld voor de cliënt én zijn of haar partner. Ook krijgt de cliënt praktisch inzicht en oefeningen waarmee hij of zij de relatie met de partner kan verbeteren. De module is dusdanig flexibel opgebouwd dat het inzetten van bepaalde elementen uit de module op ieder moment aangepast kan worden aan iedere situatie. Het blijft de taak van de behandelaren om in te schatten wat aansluit op het juiste moment. Aangezien de pilot langzamer op gang is gekomen dan van tevoren gedacht, is het raadzaam voor instellingen die willen starten met de module, te investeren in een gedegen implementatie. Uit de pilot is gebleken dat er een aantal zaken randvoorwaardelijk op orde moeten zijn, zodat behandelaren de module kunnen gaan inzetten ter ondersteuning aan de reguliere behandelingen. 

Uitvoerende partij

GGZ NHN in samenwerking met Lentis, de Dimence groep en Minddistrict

Eindproduct

De e-module is momenteel beschikbaar via het e-healthplatform van Minddistrict.