Terug naar overzicht

2014-26: Do's & Don'ts e-Health

Doelgroep

Forensische zorginstellingen die werken met e-health toepassingen.

Do's & Don'ts

In dit project is zowel op proces- als op inhoudsniveau geïnventariseerd welke soorten e-health toepassingen uit de zorgsector (zoals de reguliere GGZ, somatische zorg en verslavingszorg) succesvol, dan wel niet-succesvol zijn in de praktijk en wat de redenen hiervan zijn. Het succes van een toepassing kan bijvoorbeeld samenhangen met de praktische- en technische toepassingsmogelijkheden van de applicatie, met de ervaringen van de cliënt en de professional, de werkzaamheid van de interventie waar de applicatie in voorziet of nog weer andere factoren. Daarnaast is gezocht naar de soorten succesvolle e-health toepassingen die tot dusverre ontbreken in het forensische zorgveld. In de reguliere gezondheidszorg wordt het merendeel van de technische kant van de applicaties ontwikkeld en onderhouden door platforms zoals Minddistrict en Karify. De inrichting van modules wordt samen met de klant (dit zijn veelal organisaties) vormgegeven. Tussen de partijen die zijn aangesloten bij een platform kunnen vervolgens bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over uitwisseling van modules, wat een groot voordeel kan zijn.

Voor e-health toepassingen binnen de forensische zorg is nog geen apart platform beschikbaar. Als afsluitende doelstelling van dit project is gekeken naar mogelijkheden en voordelen/nadelen van het opzetten van een specifiek platform voor e-health toepassingen in de forensische zorgverlening en hoe dit (indien wenselijk) het beste kan worden vormgeven. 

Uitvoerende partij

Transfore

Eindproduct

Het eindproduct van deze call is via info@kfz.nl vrij op te vragen door medewerkers van forensische zorginstellingen.