Terug naar overzicht

2014-24: Netwerkactivatie tijdens de behandeling

Doelgroep

Patiënt/cliënt en zijn of haar netwerk van personen en de forensische professional die in contact staat met het informele netwerk van de patiënten. 

Netwerkactivatie van informele netwerkleden gedurende de forensisch psychiatrische behandeling

Binnen dit project is een methode voor een netwerk interview ontwikkeld, gebaseerd op de Forensische Sociale Netwerk Analyse (FSNA). Deze vragenlijst met betrekking tot de forensische behandelevaluatie heeft tot doel om informele netwerkleden stelselmatig bij de behandeling te betrekken. De netwerkleden vullen de lijst, die bestaat uit verschillende items over de voortgang van de patiënt/cliënt, herhaaldelijk in gedurende de behandeling en bespreken deze met de zorgprofessional en de patiënt/cliënt. Het uiteindelijke doel is om een meer geïntegreerde behandeling te bieden en om te bekijken hoe familieleden, partners en andere netwerkleden kunnen bijdragen aan een goede invulling en uitvoering van de K-indicatoren in het kader van behandelprogressie en risicomanagement. Er is daarmee onderzocht in hoeverre de K-indicatoren (de klinische items uit het HKT-R risicotaxatie instrument) betrouwbaar gescoord kunnen worden door de netwerkleden wanneer ze in een vragenlijst worden uitgevraagd en hoe de terugkoppeling hiervan naar de behandeling plaats kan vinden. 

Toepassing en effect

De verwachting bij deze studie was dat informele netwerkleden op deze manier beter bij de behandeling en resocialisatie betrokken konden worden, en dat zij tevens belangrijke additionele informatie konden geven over risicogedrag buiten het blikveld van de professional. In de literatuurstudie die in de eerste fase van dit project is uitgevoerd is onder andere ingegaan op wat er reeds bekend is over netwerkbenadering bij (forensische) patiënten. Het afnemen van de vragenlijst bleek in de praktijk zowel voor de naasten, als voor de behandelaars een forse tijdsinvestering te vragen, welke werving van voldoende patiënten en hun naasten bemoeilijkte. De ontwikkelaars geven een aantal waardevolle inzichten en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek over het succesvol betrekken van naasten in de behandeling. 

Uitvoerende partij

FPC. Dr. S. van Mesdagkliniek

Eindproduct