Terug naar overzicht

2013-15: Agressiehantering

Doelgroep

Patiënten met agressieproblematiek.

De interventie

Jaarlijks worden bij verschillende forensische zorgaanbieders een groot aantal cliënten aangemeld met (ernstige) agressieproblematiek. Bij cliënten die (ernstige) geweldsdelicten plegen is vaak sprake van psychiatrische stoornissen en comorbiditeit. Zij zullen baat hebben bij een effectief zorgprogramma dat gebruik maakt van cognitieve gedragstherapeutische technieken, waarbij de rehabilitatietheorie en het RNR-model leidend zijn. De focus van dit product ligt voornamelijk op agressieregulatie, cognitieve herstructurering, het aanleren van probleemoplossende vaardigheden met betrekking tot het omgaan met lastige situaties, relaxatievaardigheden en het verbeteren van de executieve functies, waaronder vooral het verbeteren van de zelfregulatie in het algemeen.

Ambulant & intramuraal

De ambulante variant van deze interventie is een doorontwikkeling van de gedragsinterventie AR op Maat 24+ Ambulant. De AR24+ is gebaseerd op de erkende interventie AR op Maat Ambulant voor adolescenten. Van die interventie is de theoretische handleiding afgestemd op de aanwezigheid van een antisociale persoonlijkheidsstoornis en de aanwezigheid van specifieke criminogene risicofactoren die het gevolg zijn van deze stoornis, zodat het programma ook voor de zware doelgroep toereikend is.

De klinische variant betreft een doorontwikkeling van de gedragsinterventie 'Held zonder geweld' / AR op Maat 18+ Intramuraal. Bij het ontwikkelen van deze interventie worden onderdelen van Held zonder Geweld, al dan niet in aangepaste vorm aangeboden als groepsmodule. Daarnaast wordt een set met standaard en optionele modules individueel, of in kleine groepjes aangeboden (onderdelen van de AR24+). Dit aanbod kan worden afgestemd op de problematiek van de cliënt.

De Erkeningscommissie Gedragsinterventies Justitie heeft de ambulante variant van 'AR op maat' officieel erkend als effectief behandelprogramma.

De Erkenningscommissie Justitiële Interventies heeft de ambulante variant van 'AR op maat' officieel erkend als effectief behandelprogramma. Op 28 maart 2018 is de interventie door de Erkenningscommissie Justitiële Interventies als Goed Onderbouwd erkend voor de duur van 5 jaar.   

Uitvoerende partij 

De Waag en Het Dok (Kijvelanden)

Eindproduct

Het eindproduct van deze call is via info@kfz.nl vrij op te vragen door medewerkers van forensische zorginstellingen.