Terug naar overzicht

2013-12: Diagnose en delictgevaar bij volwassenen met ASS

Doelgroep

Volwassen patiënten in de forensische psychiatrie met (een vermoeden van) een autismespectrumstoornis (ASS) en met een IQ van tenminste 70.

Het handelingsprotocol

Het vroegtijdig herkennen en stellen van de diagnose autismespectrumstoornis (ASS) bij forensisch psychiatrisch patiënten is van belang in de risicotaxatie en voor het opstellen van een passend behandel- en begeleidingsplan gericht op het voorkomen van recidive. De aanleiding voor deze call was het ontbreken van een handelingsprotocol voor het diagnosticeren van ASS binnen de forensische psychiatrie. Ook ontbrak er een overzicht van specifieke risicofactoren die effect hebben op de in te zetten behandeling en bijbehorend risicomanagement voor deze categorie patiënten.  In dit handelingsprotocol wordt een werkwijze beschreven voor het inzetten van screening en diagnostiek voor patiënten met een autismespectrumstoornis in de forensische psychiatrie. Dit handelingsprotocol is zowel voor de rapportages pro justitia onderzoek als binnen de zorg inzetbaar. 

Toepassing en effecten

Het handelingsprotocol is ontwikkeld en uitgetest aan de hand van een concept protocol bij instellingen die representatief zijn voor de breedte van het forensisch psychiatrische werkveld in ons land. Het rapport beschrijft risicofactoren voor delictgedrag bij mensen met ASS en geeft handvatten voor risicomanagement bij deze specfieke groep. 

Uitvoerende partij

FPC Pompestichting in samenwerking met onder andere FPA de Boog & Radboud UMC

Eindproduct