Terug naar overzicht

2020-132: Best practices in BW/MO instellingen

Doelgroep

Dit onderzoek is bedoeld voor iedere professional die werkzaam is binnen de forensische BW/MO sector.

Best practices in BW/MO sector

Door best practices uit de BW/MO sector in kaart te brengen en deze te onderbouwen met empirische kennis over adequaat methodisch handelen bij forensische cliënten, wordt er een handreiking ontwikkeld voor professionals in de BW/MO sector. Daarbij wordt kennis over het werken met forensische cliënten met de methodiek van krachtgericht werken geïntegreerd. Ook wordt er aangesloten bij de reeds ontwikkelde kennis voor de BW/MO in verschillende KFZ producten over krachtgericht werken, agressiebeheersing en samenwerking (Bouman et al., 2018; Jongepier et al., 2018; Van der Helm et al., 2018). Daarnaast wordt er aangesloten bij de inzichten die reeds zijn opgedaan in het net afgeronde KFZ-project ‘Omgaan met de spagaat van het krachtgericht werken met forensische cliënten binnen de opvang’. In lijn met het project Deskundigheidsbevordering BW/MO is het doel om de kennis over het methodisch handelen met forensische cliënten in de BW/MO zo toegankelijk mogelijk te maken. Zo kan een gezamenlijk perspectief worden ontwikkeld op het begeleiden van forensische cliënten in de BW/MO sector

Ervaringen van verschillende betrokken professionals en cliënten worden in kaart gebracht en hierbij word op zoek gegaan naar zogenoemde ‘best practices’. Hieronder wordt verstaan: werkmethoden, technieken of activiteiten die worden beschouwd als meest effectief. Een best practice leidt (meestal) tot betere resultaten en kan een voorbeeld of inspiratiebron zijn voor andere organisaties of professionals. Het is voor instellingen dus belangrijk om de best practices binnen de sector te kennen en de eigen manier van werken hiermee te vergelijken.

Uitvoerende partij

Hogeschool Utrecht en HVO Querido.