Terug naar overzicht

2021-138: Ontwikkeling van een behoefte- en risicobeoordelingstool voor de BW/MO

Doelgroep

De behoefte- en risicobeoordelingstool zal aansluiten bij de (diversiteit van de) BW/MO doelgroep inclusief de forensische, de aanwezigheid van LVB bij een aanzienlijk deel van de cliënten, het opleidingsniveau van de begeleiders en de aard van de begeleiding en de diverse settingen (ambulant, woonvoorzieningen en alle tussenvarianten) binnen de BW/MO sector.

Balans herstel- en krachtgericht werken en risicobeheersing

Dit project komt voort uit de behoefte om herstel-/krachtgericht werken en risicobeheersing in de BW/MO met elkaar in balans te brengen en elkaar te laten versterken. Er wordt een behoefte-en risicobeoordelingstool voor de BW/MO sector ontwikkeld. De tool zal aansluiten bij zowel de pincipes van het herstel- en krachtgericht werken als bij risico's, (belgeidings)behoeftes en responsiviteitsprincipes. 

De tool heeft als doel om meer zicht te krijgen op (dynamische) risico- én beschermende factoren op problematisch gedrag om zo de begeleiders meer handvatten te geven in de bejegening en begeleiding van hun cliënten. De tool moet door middel van observatie, informatie van ketenpartners en het intakegesprek ingevuld kunnen worden. De tool bevat tevens een zelfbeoordeling, die rekening houdt met de diversiteit in cognitie en aandacht van cliënten. De zelfbeoordeling geeft de begeleider input vanuit het cliëntperspectief en stimuleert shared decision making. Het instrument zal nadrukkelijk geen ‘afvinklijstje’ worden, maar het bewustzijn van medewerkers in de BW/MO sector over risico’s en beschermende factoren vergroten en daarmee de forensische scherpte. Het kan aanleiding geven tot meer reflectie en verdieping van gesprekken over gedrag, risico’s, beschermende factoren en begeleidingsbehoeftes en ondersteunt een gelijkwaardige dialoog tussen cliënt en begeleider. Dit kan de werkrelatie tussen begeleiders en cliënten op een positieve wijze beïnvloeden en daarmee ook een positief effect op de begeleiding.

Uitvoerende partij

Tranzo, Tilburg University, Academische Werkplaats Geestdrift in samenwerking met Kintes, HVO-Querido en Exodus.