Terug naar overzicht

2021-142: AI binnen 3RO: Toepassing en toekomst

Doelgroep

Het doel van dit onderzoek is beter begrip te krijgen over wat artificial intelligence (AI) behelst, hoe AI binnen reclasseringswerk gebruikt kan worden, wat de voor- en nadelen zijn van inzetten van AI en hoe reclasseringswerkers om kunnen gaan met het toepassen van AI.

AI binnen 3RO: toepassing en toekomst

Alhoewel AI al langere tijd succesvol wordt ingezet in meerdere branches, wordt het nog niet veel gebruikt binnen 3RO. Er zijn een aantal programma’s die op AI gebaseerd zijn, zoals bijvoorbeeld OXREC. AI biedt mogelijkheden om beslissingen die door organisaties zoals 3RO genomen kunnen worden te ondersteunen. 

Om de huidige stand van zaken binnen het gebruik van AI en de toepassing in de reclasseringspraktijk in kaart te brengen wordt een verkennend systematisch literatuuronderzoek (scoping review) uitgevoerd van artikelen van nationale en internationale literatuur. Hierbij wordt allereerst gekeken naar literatuur over AI binnen de reclasseringspraktijk. Daarnaast zal er ook gezocht worden naar literatuur over AI binnen de justitiële context in het algemeen en binnen de GGZ. Dit wordt aangevuld met informatie vanuit toonaangevende artikelen over AI in het algemeen.

Met het huidige onderzoek wordt de eerste stap gezet in het bouwen van een nieuw framework over hoe AI zou moeten worden toegepast binnen de reclasseringspraktijk evenals organisaties binnen GGZ en justitie waarin soortgelijke beslissingen worden gemaakt die direct impact hebben op cliënten, patiënten of voormalig gedetineerden.

De theoretische kennis zoals hierboven beschreven zal getoetst worden bij de reclasseringswerkers om de haalbaarheid van het implementeren van AI binnen reclasseringspraktijk te beoordelen. Dit zal leiden tot meerdere concrete aanbevelingen en aandachtspunten voor de praktijk.

Uitvoerende partij

Universiteit Twente in samenwerking met Transfore en reclassering.