Terug

OAHW: Larissa Hoogsteder

Publicatiedatum: 13 februari 2023

Larissa Hoogsteder

Mijn functie is directeur behandelzaken van de Waag en bijzonder hoogleraar forensische orthopedagogische diagnostiek en behandeling. Ik houd mij bezig met diverse onderwerpen binnen de forensische zorg, maar blijf hoe dan ook al enige jaren voldoende energie steken in het verbeteren van het forensische behandelaanbod. Hierbij vind ik het belangrijk dat het behandelaanbod in Nederland voldoende gedifferentieerd blijft met aandacht voor maatwerk, innovaties en wetenschappelijke inzichten. Het KFZ-project dat gericht is op de doorontwikkeling van eHealth-modules wordt grotendeels uitgevoerd door Pim Oomen. Hij is projectmanager behandelzaken bij de Waag en neuropsycholoog. Het project wordt in nauwe samenwerking uitgevoerd met Laura van Helvoirt van Fivoor en Bianca Roelofsen van GGZ NHN (via Bianca Roelofsen) en er zijn tevens enkele therapeuten en cliënten betrokken.

Wat houdt het KFZ-project in?

Het huidige KFZ-project gaat over het doorontwikkelen van zeven minimodules die psycho-educatie bieden voor cliënten met forensische problematiek. Het gaat om ADHD, autisme, antisociale persoonlijkheidsstoornis, borderline persoonlijkheidsstoornis, narcistische persoonlijkheidsstoornis, depressie en PTSS. De huidige modules, die eerder in 2014 met subsidie van KFZ zijn ontwikkeld bleken onvoldoende gebruikt. Echter, uit een vooronderzoek werd duidelijk dat forensische instellingen toch meerwaarde zien in het gebruik van de modules als er veranderingen worden doorgevoerd en de modules zowel via het eHealth platform Minddistrict en Karify worden aangeboden. Om die reden wordt dit nu uitgevoerd!

Wat hopen we te bereiken met het project?

Tijdens de huidige doorontwikkeling worden verbetersuggesties geïmplementeerd die naar voren zijn gekomen uit het vooronderzoek dat heeft plaatsgevonden in opdracht van KFZ. Zo worden de modules interactiever, meer op maat inzetbaar, en beter geschikt voor cliënten met een LVB, omdat er wat meer gebruik gemaakt wordt van beeld en geluid en er ook gekozen kan worden voor minder uitleg. De verbeterde modules zullen tijdens een pilot worden ingezet en van feedback worden voorzien door behandelaars en cliënten van drie verschillende instellingen, namelijk de Waag, Fivoor en GGZ NHN. Aangezien er drie instellingen actief bezig gaan met de doorontwikkeling, en het daadwerkelijk aanbieden van de modules, is de kans groter dat het product blijvend gebruikt wordt.

Interessant om te weten…

Het aanbieden van content via eHealth in combinatie met face tot face behandelingen kan de motivatie van cliënten vergroten en ook een positieve invloed hebben op de effectiviteit. Dit wordt vaker zo ervaren bij cliënten tussen de 18 en 30 jaar. Uit feedback van cliënten over de huidige modules bleek dat zij de screeningsinstrumenten interessant vonden en graag wilden behouden zodat ze al een beetje een beeld konden krijgen of een specifieke stoornis bij hun aan de orde zou kunnen zijn of juist helemaal niet. Zij vinden dat ze dit heel goed zonder begeleiding van een behandelaar kunnen invullen, terwijl de behandelaren juist adviseerden om de screeningsinstrumenten te verwijderen, omdat het beter is om het onder begeleiding in te vullen. We hebben ervoor gekozen om de screeningsinstrumenten te vereenvoudigen, maar wel te behouden.