Terug

OAHW: Jolien van Aar

Publicatiedatum: 2 november 2022

Wat is je functie en met welk vakgebied/onderzoek houd je je bezig?

Ik houd me bezig met allerlei onderzoeksvragen en ontwikkelvragen in het publieke domein. Mijn interesse ligt met name op jeugd en/of het forensische domein. Op dit moment voer ik  onderzoeken uit naar wat helpt bij gezinnen in crisis (bijvoorbeeld door scheiding), wat helpt voor kwetsbare jongeren, en wat helpt na het plegen van een delict. Ook werk ik mee aan de ontwikkeling, evaluatie en verbetering van methodieken.

Mijn achtergrond ligt in het wetenschappelijk onderzoek. Ik ben gepromoveerd op de effectiviteit van opvoedondersteuning. De overstap naar praktijkonderzoek was een heel bewuste stap: ik vind het prettig om onderzoek te doen naar vragen die in de praktijk spelen en waar de praktijk graag antwoord op ziet. 

Wat houdt je KFZ project in?

Samen met de Reclasseringsacademie evalueren en verbeteren we de i-Respect, een agressieregulatietraining voor volwassen plegers van een geweldsdelict. In het eerste fase analyseren we hoe i-Respect kan worden doorontwikkeld. Daarvoor halen we de ervaren sterke punten en knelpunten van i-Respect op uit de praktijk, en de nieuwste inzichten over dit onderwerp halen we op uit de literatuur. Deze twee informatiebronnen vormen de basis voor onze aanbevelingen over hoe i-Respect doorontwikkeld kan worden. In het tweede deel herschrijven we de theoretische onderbouwing van i-Respect. We updaten de onderliggende literatuur en herschrijven de theoretische onderbouwing op zo’n manier dat de trainers er beter mee uit de voeten kunnen (op basis van de bevindingen fase 1).

Wat hoop je te bereiken met je project en wat kan het veld met dit onderzoek?

Ik hoop dat het knelpuntenrapport en de verbeterde theoretische onderbouwing tot een mooie doorontwikkeling leiden van de i-Respect training. De doorontwikkeling kan als effect hebben dat de i-Respect trainers met nog meer plezier en gemak de i-Respect training uitvoeren omdat ze zich beter toegerust voelen met de doorontwikkelde handleiding. Mogelijk werkt dat effect zelfs door op cliënten; zij leren nog beter hun agressieopbouw te herkennen en te controleren.

Wat wil je nog kwijt over het project? 

Ondanks dat een aantal trainers aangeven dat ze de i-Respect training erg moeilijk te doorgronden vinden en het hen veel tijd en energie kost om de training uit te voeren, zijn de reacties van deelnemers érg positief. Het werpt zijn vruchten af! Zie hier een quote van een ex-deelnemer nadat hij een voorbeeld gaf van een lastige situatie:

“Door de training, heb ik gedacht aan de risico’s. Normaal ga ik iets doen. Maar toen dacht ik terug aan [de trainer]. Toen heb ik andere dingen gedaan. Ik heb het ingeslikt. En gedacht aan geduld.”