Terug

OAHW: Hanneke Kip

Publicatiedatum: 2 december 2021

Wat is je functie en met welk vakgebied/ onderzoek hou je je bezig?

Ik werk als universitair docent bij de vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie van de Universiteit Twente, en daarnaast nog één dag per week als onderzoeker bij Transfore om wetenschap en praktijk met elkaar te combineren. Ik hou me vooral bezig met het onderzoeken van de toegevoegde waarde van technologie voor de forensische zorg door middel van een interdisciplinaire aanpak. Ik voer dit project uit met o.a. Lisa Klein Haneveld. Lisa heeft een achtergrond in de criminologie en werkt als onderzoeker bij Transfore, waar ze zich met meerdere technologie-gerelateerde onderzoeksprojecten bezighoudt 

Wat houdt je KFZ-project in? 

Ondanks dat de online modules van Minddistrict al jarenlang gebruikt worden in het forensische veld, is er nog geen grootschalig onderzoek gedaan naar of, hoe en waarom dit soort modules van toegevoegde waarde zijn voor de behandeling van patiënten. Die vraag is erg belangrijk, maar ook erg ingewikkeld om te beantwoorden, met name omdat effectiviteit geen eenduidig concept is, maar meerdere facetten heeft. Om die reden gaan we in dit project meerdere stukjes van die effectiviteitspuzzel onderzoeken. Ten eerste kijken we door middel van logdata naar het gebruik van dit soort modules. Hoeveel modules worden er klaargezet? Hoeveel sessies worden er doorlopen? Hoeveel modules worden daadwerkelijk afgemaakt? Ten tweede brengen we in kaart of ‘engagement’ - de mate waarin iemand betrokken is bij een module -  voorspellend is voor het gebruik en de werkzaamheid. Ten derde gaan we bij vier instellingen in een randomized controlled trial’ onderzoeken of het toevoegen van de module ‘Agressie’ leidt tot betere behandeluitkomsten. Tenslotte gaan we door middel van interviews met patiënten en zorgverleners in gesprek over welke voor- en nadelen zij ervaren bij het gebruik van Minddistrict-modules in de behandeling.  

Wat hoop je te bereiken met je project en wat kan het veld met dit onderzoek?  

We hopen meer inzicht te krijgen in of, waarom en voor wie dit soort online modules werken. Ook al zijn dit soort modules gebaseerd op ‘evidence-based’ aanpakken en blijken ze in andere velden effectief te zijn, weten we nog niet of ze daadwerkelijk doeltreffend zijn voor (alle) forensisch psychiatrische patiënten. Daarnaast willen we via de interviews meer inzicht krijgen in de implementatie van deze modules. Bij veel projecten zien we namelijk dat implementatie ontzettend ingewikkeld is en dat gebruik – en dus ook de bijbehorende voordelen – achterblijven op wat vanuit eerder onderzoek verwacht werdWe hopen dat onze resultaten antwoord geven op prangende vragen vanuit de praktijk, en eventueel ook aanleiding bieden om de implementatie, vorm en inhoud van deze modules verder te verbeteren. 

Wat wil je nog kwijt over het project?

Op dit moment zijn we bezig met het verzamelen en analyseren van log data. Deze dataset is zeer makkelijk uit de systemen van Minddistrict te downloaden. De output is echter een vrij onoverzichtelijk, groot Excel-bestand. Door middel van een speciaal ontwikkelde ‘Excel-macro’ kunnen we (onder andere) een overzicht maken van het aantal lessen dat per module is afgerond. We analyseren deze data voor de vier deelnemende instellingen (Transfore, de Woenselse Poort, Kairos en GGZ Noord-Holland Noord). Omdat dit een onderzoek voor en door het forensische veld is, willen we dit ook graag voor andere instellingen doen. Privacygevoelige informatie, zoals patiëntgegevens of persoonsgegevens van zorgverleners zullen verwijderd worden voordat de data wordt verzameld. We nemen deze logdata niet alleen mee in het gehele onderzoek, waarin we alle data samenvoegen tot één groot bestand, maar ook maken we een beknopt overzicht van het gebruik van Minddistrict per deelnemende instelling. Interesse om mee te doen? Neem gerust contact op via h.kip@transfore.nl!