Terug

OAHW: Elske Roeleveld

Publicatiedatum: 17 maart 2022

Wat is je functie en met welk vakgebied/ onderzoek hou je je bezig? 

Ik werk bij Tactus Verslavingszorg als beleidsmedewerker zorgontwikkeling. Ik houd me met verschillende thema's bezig, waar de voornaamste focus ligt op de ontwikkeling en kwaliteitsborging van (online) zorg. Dat kan bijvoorbeeld het ontwikkelen van bepaalde behandelingen of het verbeteren daarvan zijn. Daarin vinden we het belangrijk om te kijken naar wat werkt voor welke doelgroep en wat niet en moet dus aangepast worden, zodat het gros van de cliënten die zich bij ons aanmelden of aangemeld worden van onze zorg kunnen profiteren. 

Binnen de afdeling Zorgontwikkeling ligt mijn voornaamste focus op ontwikkeling en implementatie van eHealth en ben ik projectleider van een aantal (KFZ) projecten, waaronder de huidige call. 

Wat houdt je KFZ project in?

Het project is een samenwerking tussen de Oostvaarderskliniek en Tactus. Het is een vervolg op de reeds afgeronde call (2017-52), waarin we samen de KFZ toolbox hebben ontwikkeld als praktische verstaalslag op de Richtlijn problematisch middelengebruik. Deze toolbox is een doos met oefeningen, psycho-educatie en middeleninformatie die zorg op maat biedt. De toolbox is een middel om met de patiënt in gesprek te gaan én blijven over middelengebruik en de relatie tot het delictgedrag.  

In de huidige call gaan we aan de slag met de implementatie van deze toolbox bij diverse organisaties. Implementatie behelst een goede voorbereiding, training van de medewerkers en goede afstemming intern. Daarin willen we zorgen voor een warme overdracht van de toolbox, middels het ontwikkelen van een training in het gebruik van de toolbox en een handleiding bij de oefeningen. Daarnaast gaan we webinars organiseren voor organisaties die al met de toolbox aan de slag zijn gegaan. In deze webinars is dan ruimte voor consultatie en advies en het delen van ervaringen met het inzetten van de toolbox. 

Wat hoop je te bereiken met je project en wat kan het veld met dit onderzoek?  

Door het ontwikkelen van trainingsmateriaal en te komen tot implementatieadviezen hopen we organisaties welke aan de slag willen met de toolbox op weg te helpen in het werken met de toolbox en te kunnen ondersteunen bij de implementatie binnen de organisatie. Voor het veld is de toolbox een mooie kans om het praten over middelengebruik (meer) op de agenda te krijgen, zeker als het in relatie staat tot het delictgedrag. In de training worden behandelaren geschoold in het gebruik van de toolbox. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de oefeningen, motiverende gespreksvoering, middeleninformatie en de Stap-voor-Stap methodiek. De handleiding bij de oefening legt in het kort de rationale achter de oefeningen uit, wat nodig is in de uitvoering ervan.  

Wat wil je nog kwijt over het project? 

Een groot deel van de toolbox is online te verkrijgen via Doorontwikkeling handelingsprotocol middelengebruik - KFZ. Neem dus vooral eens een kijkje als u nieuwsgierig bent. Wanneer u liever een fysieke toolbox besteld, kan dat via toolboxKFZ@tactus.nl  
 
Mocht u verder nog vragen hebben over het huidige project, of misschien is uw organisatie al aan de slag gegaan met de toolbox en wilt u deelnemen aan de webinars, stuur dan gerust een mailtje naar e.roeleveld@tactus.nl 

In de ontwikkeling van de toolbox zijn een aantal patiënten uit de Oostvaarderskliniek geïnterviewd. Graag zou ik hier afsluiten met een quote afkomstig uit één van deze interviews: 

“Samen naar een ander punt zien te komen. Niet door afstraffen maar door gesprek en duidelijkheid.”