Terug

Krachtgericht werken aan veiligheid binnen de Maatschappelijke Opvang

Publicatiedatum: 30 juli 2020

Elke week laten we de ontwikkelaar(s) aan het woord die wat vertellen over hun afgeronde KFZ-product, met de week aan het woord Cecilia Petit en Peer van der Helm

Steeds vaker wonen er (forensische) cliënten met veiligheidsrisico’s binnen de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MO/BW). Binnen deze call onderzochten we welke factoren de kansen op veiligheid en succesvolle resocialisatie optimaliseren bij deze cliënten optimaliseren. Het blijkt vooral belangrijk te zijn om een leefklimaat te creëren met een balans tussen ondersteunend, toekomstgericht en maatgericht werken enerzijds en het bieden van structuur en voorspelbaarheid anderzijds. In een positief leefklimaat is er de meeste ruimte om de psychologische basisbehoeften verbondenheid, competentie en autonomie, te vervullen: de belangrijkste motivatie voor herstel.

Dat is echter niet eenvoudig. Hoe kun je op een krachtgericht manier grenzen stellen zonder onnodig over te schakelen op beheersing en de toepassing van dwang en drang (autonomiebeperking)? Hoe kun je uniform samenwerken maar ondertussen de menselijke maat en contact (verbondenheid) als uitgangspunt houden? Hoe kun je cliënten op weg helpen naar competentievergroting terwijl het dagelijks leven al moeilijk genoeg is? 

Op basis van het onderzoek hebben we een werkboek ontwikkeld dat de professional handvatten biedt om bij het werken met cliënten met forensische of soortgelijke problematiek, veiligheid en de kansen op resocialisatie te bevorderen. Het werkboek biedt verdieping en theoretische achtergrond van het kortere handelingsprotocol. In het handelingsprotocol staan alle praktische handelingsadviezen uit het werkboek op een rij.

Peer van der Helm:

Lector residentiele jeugdzorg, onderzoeker UvA en hoofd Onderzoek Fier (landelijke opvang voor meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van loverboys en seksueel geweld.

Cecilia Petit: 

Interim- en projectmanagement en coaching binnen zorg en welzijn.