Terug

Agressief gedrag vanuit het perspectief van mensen met een LVB

Publicatiedatum: 7 oktober 2020

Elke week laten we de ontwikkelaar(s) aan het woord die wat vertellen over hun afgeronde KFZ-product, met deze week aan het woord Luciënne Heerkens, Kim van den Bogaard en Petri Embregts en all hun mede projectleden van Dichterbij STEVIG en AWVB.

Wat is je functie en met welk vakgebied/ onderzoek hou je je bezig?

Onder leiding van prof. dr. Petri Embregts verbindt de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) sinds 2010 wetenschap en praktijk. In verbinding met de praktijk voeren we wetenschappelijk onderzoek uit om vragen uit de praktijk te kunnen beantwoorden. In dit project is samengewerkt met professionals en cliënten binnen de FPA van Dichterbij STEVIG. Het onderzoek is uitgevoerd door drie onderzoekers waarbij de data verzameld is door twee GZ-psychologen i.s.m. met twee begeleiders van de FPA. Deze studie heeft twee artikelen opgeleverd welke zijn opgenomen in een proefschrift dat zich richt op gedragsproblemen bekeken vanuit het perspectief van mensen met een licht verstandelijke beperking en begeleiders (Challenging behavior of people with mild intellectual disabilities or borderline intellectual functioning: The perspective of clients and caregivers; dr. Kim van den Bogaard, Prof. dr. Petri Embregts, Prof. dr. Henk Nijman).

Wat houdt je KFZ-project in?

Het KFZ-project was een oriënterend project waarin aan de hand van een literatuurstudie en groepsinterviews is gekeken wat mensen met een LVB verblijvend binnen de forensische psychiatrie zelf als redenen geven voor hun gedragsproblemen en meer specifiek, hun agressie.

Wat is het resultaat en wat kan het veld met dit onderzoek? (eventueel: is er een vervolg onderzoek?)

Uit de resultaten komt naar voren dat er tot op heden nog weinig onderzoek is gedaan naar het perspectief van mensen met een licht verstandelijke beperking zelf over de oorzaken van hun gedragsproblemen. Als cliënten worden gevraagd naar de redenen van hun gedragsproblemen, geven zij een ongeveer gelijke verdeling tussen oorzaken die bij henzelf liggen (bv., ik ben nogal snel boos) vs. oorzaken die in de omgeving liggen (bv., de begeleider behandelde me als een klein kind).

Deze studies geven inzicht in de ervaringen en het perspectief van de mensen met een LVB, verblijvend binnen de forensische psychiatrie, zelf. Door deze ervaringen te delen en expliciet te maken, kunnen gedragsproblemen beter begrepen en soms zelfs voorkomen worden. Het op een gelijkwaardige en open manier in gesprek gaan met mensen met een LVB, verblijvend binnen de forensische psychiatrie, is hierbij helpend.