Terug

FHIC Fase 2

Publicatiedatum: 22 oktober 2020

Elke week laten we de ontwikkelaar(s) aan het woord die wat vertellen over hun afgeronde KFZ-product, met deze week het woord aan Sylvia, Yolande, Savannah en Renske. 

Wat is je functie en met welk vakgebied/ onderzoek hou je je bezig? 

Als FHIC projectgroep houden we ons bezig met de duurzame inbedding van FHIC in het hele land. FHIC staat voor Forensische High & Intensive Care. Dat doen we door het landelijk onderzoek en projectondersteuning. De wisselwerking tussen onderzoek en de praktijk speelt hierin een belangrijke rol en ervaren we dan ook als een waardevol en stimulerend proces. De projectgroep bestaat uit Sylvia Gerritsen en Yolande Voskes (Amsterdam UMC), en Savannah van Bodegom en Renske de Zwart (EFP). Sylvia Gerritsen is nu een aantal jaar betrokken vanuit het Amsterdam UMC en voert samen met haar collega Yolande Voskes het landelijk vervolgonderzoek uit. Yolande Voskes stond samen met Petra de Leede aan de wieg van de ontwikkeling van FHIC.

Wat houdt je KFZ-project in?  

FHIC fase 2 was een vervolg op de eerste fase waarin de ontwikkeling van het FHIC model centraal stond. Het FHIC model beoogt bij te dragen aan het werken vanuit contact in plaats van controle, en maakt het mogelijk om op te schalen in zorg tijdens een (relationele) crisis. Het model is geïnspireerd op het HIC model in de acute psychiatrie. Het FHIC model bestaat uit verschillende best- en evidence based practices, en heeft een belangrijke basis in de zorgethiek. Na de ontwikkeling werd het FHIC model in de praktijk geïmplementeerd en is het project FHIC Fase 2 gestart. Dit om het implementatieproces te volgen op landelijk niveau, dit te ondersteunen en onderzoeken, en de ontwikkeling van een lerend netwerk te stimuleren. Een belangrijke onderzoeksvraag was of de ontwikkelde modelgetrouwheidsschaal, de FHIC monitor, een valide en betrouwbaar instrument is. Hiervoor hebben landelijk FHIC audits plaatsgevonden waarbij professionals bij elkaar in de FHIC keuken gingen kijken. Ook is gekeken naar bevorderende en belemmerende factoren in de implementatie van FHIC.    

Wat is het resultaat en wat kan het veld met dit onderzoek? (eventueel: is er een vervolg onderzoek?) 

De opbrengst van het vorige onderzoekstraject is de gevalideerde FHIC monitor! Met dit instrument kan je de implementatie van FHIC op een afdeling meten; wat is reeds goed geïmplementeerd en wat nog niet? Het instrument bevat verschillende items om dit in kaart te brengen; op het niveau van de patiënt, het team en de organisatie. Daarnaast heeft het onderzoek geresulteerd in een handreiking ter ondersteuning van de FHIC implementatie. Beiden beogen het veld te ondersteunen met de implementatie van het FHIC model op de afdeling. Daarbij kwamen uit het onderzoekstraject en vanuit aanvullende gesprekken met zorgprofessionals van deelnemende instellingen diverse vervolgvragen naar voren. Vervolgonderzoek richt zich op de volgende aspecten: 1) het verdere verloop van het implementatieproces/de inbedding van het FHIC model in de praktijk, 2) het effect van het FHIC model op de (ervaren) veiligheid en 3) de ontwikkeling van een training gericht op “veiligheid in contact”. Op dit moment nemen 19 forensische zorgorganisaties deel en zijn we bezig met de voorbereidingen van de audits. Geïnteresseerd? Volg de ontwikkelingen op de FHIC website www.fhic.nl!