Terug

DROS 2.0

Publicatiedatum: 3 december 2020

Wat is je functie en met welk vakgebied of onderzoek hou je je bezig?

Ik ben onderzoeker bij het Kenniscentrum van Trajectum. Ik hou me bezig met onderzoek naar de kwaliteit van meetinstrumenten voor onze doelgroep: mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en risicovol gedrag. Daarnaast doe ik kwantitatief onderzoek naar de effectiviteit van de behandeling voor mensen met een LVB, op basis van meetinstrumenten in de Routine Outcome Monitoring (ROM).

Wat houdt je KFZ-project in? 

Het doel van het KFZ-project was het doorontwikkelen van de DROS. Dit meetinstrument is gericht op risicofactoren voor externaliserend probleemgedrag, die dynamisch zijn en dus kunnen veranderen. Het is speciaal ontwikkeld voor mensen met een LVB. We hebben ook onderzocht of de DROS kan voorspellen of mensen terugvallen in hun gedrag (recidive). En of een aantal schalen van de DROS kunnen worden uitgebreid en aangepast. Zo kwamen we tot een DROS 2.0.

Door de DROS door te ontwikkelen, sluiten we aan op de wensen in het veld. De DROS wordt in de praktijk gebruikt voor risicotaxatie voor cliënten met een LVB, terwijl het daar niet voor was ontwikkeld. Daarnaast hadden gebruikers van de DROS de wens om het risico van het sociaal netwerk beter in kaart te kunnen brengen. Ook wilden ze internaliserende problematiek mee kunnen nemen, aangezien de behandeling hier ook vaak op is gericht.

Wat is het resultaat en wat kan het veld met dit onderzoek? (eventueel: is er een vervolgonderzoek?)

Het resultaat van het project is de DROS 2.0, een uitgebreide en voor een deel vernieuwde versie van de oorspronkelijke DROS. Er is een schaal toegevoegd over internaliserende risicofactoren. Daarnaast is de oorspronkelijke tabel om het sociaal netwerk in kaart te brengen, aangepast naar een schaal vergelijkbaar met de andere schalen van de DROS. Behandelaren kunnen informatie uit deze twee nieuwe schalen gebruiken, in combinatie met de andere schalen van de DROS 2.0. Zo kunnen ze risicofactoren en de voortgang in behandeling van mensen met een LVB in kaart te brengen.

Het onderzoek naar de DROS als risicotaxatie-instrument laat zien dat het instrument recidive beter kan voorspellen dan op basis van kans te verwachten is. De voorspellende waarde is vergelijkbaar met die van een veelgebruikt risicotaxatie-instrument, de HKT-30. Een voorspellende waarde beter dan kans betekent dat voor veel cliënten recidive correct wordt voorspeld. Maar beter dan kans betekent ook dat er nog een groep cliënten is waarvoor recidive verkeerd wordt voorspeld. In de praktijk kan een voorspellende waarde beter dan kans dus niet genoeg zijn voor het voorspellen van recidive. Daarom kunnen we niet adviseren om de DROS als (enige) risicotaxatie-instrument te gebruiken. Daarvoor is meer en onafhankelijk onderzoek nodig.