Validatieonderzoek ambulant risicotaxatie-instrument FARE (Call 2017-64)

Doelgroep

Cliënten in de ambulante forensische zorg waarvan het recidiverisico moet worden ingeschat.

Forensisch Ambulante Risico Evaluatie (FARE)

Naar aanleiding van call 2015-39(2) is binnen KFZ het risicotaxatie-instrument de FARE (Forensisch Ambulante Risico Evaluatie) ontwikkeld. De FARE is ontwikkeld als generiek instrument met als doel bij de grootste groep cliënten in de ambulante forensische zorg, de belangrijkste risicofactoren te identificeren en te monitoren om het recidiverisico in te kunnen schatten. In het najaar van 2016 is dit instrument voor het eerst in een aantal pilotinstellingen getoetst op praktische bruikbaarheid en een eerste indicatie van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid.

In het voorliggende project staat de validatie-studie naar de FARE centraal. Binnen vier organisaties (de Waag, het Dok, Kairos en de Tender) wordt bij nieuwe patiënten de FARE worden afgenomen. Aan de hand hiervan zullen de psychometrische eigenschappen van het instrument worden onderzocht en zal gekeken worden in hoeverre scoring op het instrument samenhangt met terugval in delictgedrag van ambulante forensische patiënten. Voor meer informatie over het instrument en recente ontwikkelingen, neem een kijkje op de website van de FARE.

Uitvoerende partij

De Waag & het DOK

« Terug naar overzichtVideo

Status

Lopend

Setting

AmbulantForensische polikliniek

Aandachtsgebied

MeetinstrumentariumRisicomanagement / taxatie