Resultaten

Exporteren
Filter resultaten

Status

Doelgroep / Problematiek

Setting

Aandachtsgebied

Leefstijltraining Justitiabelen i.c.m. contingency management (Call 2013-1)

Dit betreft een protocol over de bruikbaarheid en toepasbaarheid van contingency management gecombineerd met cognitieve gedragstherapie voor middelengebruik in de ambulante forensische (verslavings)zorg.

AfgerondImplementeerbaarMiddelenproblematiek / verslavingAmbulantForensische polikliniekBehandelinterventie

Handreiking problematisch middelengebruik klinisch (Call 2013-2)

Een richtlijn voor professionals werkzaam in de forensische klinische setting, die werken met patiënten met problematisch middelengebruik als onderdeel van hun diagnose, gericht op recidive vermindering.

AfgerondMiddelenproblematiek / verslavingKlinischfpc's/fpk's/fpa'sBehandelinterventieRisicomanagement / taxatie

Psycho-educatie module LVB (Call 2013-3)

De psycho-educatie module "Weet wat je kan" is gericht op patiënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) en is inzetbaar bij o.a. het vergroten van responsiviteit op (forensische) behandeling.

AfgerondImplementeerbaarLicht verstandelijke beperking (LVB)Klinischfpc's/fpk's/fpa'sAmbulantForensische polikliniekMaatschappelijke opvangBehandelinterventie

Sociotherapeutisch milieu (Pre-call 2013-4)

Explorerende studie (bestaande uit twee delen) over best practice van sociotherapie en over de werkzame elementen in het creëren van een gunstig sociotherapeutisch milieu in de forensische klinische setting.

AfgerondNiet aan specifieke stoornis gerelateerdKlinischfpc's/fpk's/fpa'sppc'sBehandelinterventie

Verdiepingsdiagnostiek (Call 2013-5)

Bij psychiatrische- en of verslavingsproblematiek is er, naast het afnemen van de RISc ook verdiepingsdiagnostiek nodig. In dit onderzoek is er een gestandaardiseerd product ontwikkeld.

AfgerondImplementeerbaarNiet aan specifieke stoornis gerelateerdKlinischAmbulantReclasseringDiagnostiekRisicomanagement / taxatieContinuïteit van zorg

Herstelondersteunende interventies patiënten met psychotische stoornis (Call 2013-6A)

Dit onderzoek biedt een verdieping in effectieve herstelondersteunende (behandel)interventies, ter aanvulling op het Zorgprogramma Psychotische Stoornissen van het EFP.

AfgerondPsychotische stoornissenKlinischfpc's/fpk's/fpa'sAmbulantBehandelinterventieRisicomanagement / taxatie

Zedendelinquenten onderscheiden (Pre-call 2013-7)

Binnen dit project is gekeken naar onderscheidende factoren tussen verschillende soorten daders binnen de groep van zedendelinquenten. Op basis hiervan zijn drie vervolgcalls uitgezet ter verdieping van deze eerste conclusies.

AfgerondKlinischAmbulantReclasseringDiagnostiek

Instrument beveiligingsniveau (Call 2015-8A)

Hier maakt men een handreiking waarmee het benodigde beveiligingsniveau voor forensische patiënten (klinische setting) op uniforme wijze kan worden bepaald. Deze is ook bruikbaar voor het bijstellen van beveiligingsniveaus tijdens behandeling.

LopendNiet aan specifieke stoornis gerelateerdKlinischfpc's/fpk's/fpa'sMeetinstrumentarium

Forensische prognose (Call 2015-8B)

Er wordt een handreiking ontworpen waarmee de behandelprognose van forensisch psychiatrisch patiënten met een tbs-oplegging in kaart kan worden gebracht, zodat die op gezette tijden in de behandeling telkens kan worden aangescherpt.

LopendNiet aan specifieke stoornis gerelateerdKlinischAmbulantMeetinstrumentariumRisicomanagement / taxatie

Antisociaal gedrag en problematisch middelengebruik (Call 2015-9)

Er wordt een eenduidige richtlijn ontworpen om verschillende subgroepen patiënten te onderscheiden. Focus is de groep met onduidelijkheid over comorbiditeit tussen problematisch middelengebruik en herkomst van antisociaal gedrag.

LopendMiddelenproblematiek / verslavingPersoonlijkheidsstoornissen (PS)KlinischAmbulantDiagnostiekRisicomanagement / taxatie

Delictanalyse in de forensische zorg (Call 2013-11)

Door middel van het inventariseren van het gebruik en de inzet van delictanalyse in verschillende settings in de forensische zorg, is een standaard richtlijn geïntroduceerd die professionals kunnen toepassen.

AfgerondImplementeerbaarNiet aan specifieke stoornis gerelateerdKlinischAmbulantBehandelinterventieRisicomanagement / taxatie

Diagnose en delictgevaar bij volwassenen met ASS (Call 2013-12)

In dit handelingsprotocol staan de specifieke risicofactoren en risicomanagement voor patiënten met een ASS centraal, met praktische handvatten voor de dagelijkse toepassing hiervan in behandeling en risicomanagement.

AfgerondImplementeerbaarOntwikkelingsstoornissenKlinischfpc's/fpk's/fpa'sppc'sAmbulantForensische polikliniekDiagnostiekRisicomanagement / taxatie

Contact tussen slachtoffer/nabestaande en tbs-er (Call 2013-13)

Dit project geeft een richtlijn voor het al dan niet initiëren van contact tussen dader en slachtoffer. Het doel is de positie van het slachtoffer te verbeteren en te definiëren wanneer het wenselijk is om deze te betrekken in de behandeling van de dader.

AfgerondImplementeerbaarNiet aan specifieke stoornis gerelateerdKlinischfpc's/fpk's/fpa'sBehandelinterventieRisicomanagement / taxatie

Kwaliteitsnetwerk FPA (Call 2014-14)

Gebaseerd op een Engelse methodiek is binnen dit project de vertaling van het kwaliteitsnetwerk naar de Nederlandse forensische zorgcontext gemaakt. Het resulteert in een volledig opgezet en draaiend kwaliteitsnetwerk.

AfgerondImplementeerbaarNiet aan specifieke stoornis gerelateerdKlinischfpc's/fpk's/fpa'sBijscholing professionals

Agressiehantering (Call 2013-15)

Een interventie gericht op forensische patiënten met agressieproblematiek. Het betreft een specifiek zorgprogramma dat erop gericht is agressieproblematiek volgens cognitieve gedragstherapeutische technieken aan te pakken.

AfgerondImplementeerbaarNiet aan specifieke stoornis gerelateerdKlinischfpc's/fpk's/fpa'sppc'sAmbulantForensische polikliniekBehandelinterventieRisicomanagement / taxatie

Vrouwvijandigheid bij zedendelinquenten (Call 2014-16)

Centraal stond het vast stellen en in kaart brengen van deze specifieke cognitieve vervorming bij zedendelinquenten. Er is gekeken naar een passend instrument om dit te meten en naar implicaties hiervan voor behandeling.

AfgerondSeksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG)Klinischfpc's/fpk's/fpa'sBehandelinterventieMeetinstrumentarium

Seksuele preoccupatie bij zedendelinquenten (Call 2014-17)

In dit onderzoek is gekeken naar het werkende mechanisme achter seksuele preoccupatie onder zedendelinquenten. Er wordt gezocht naar een methode om dit correct vast te stellen, en te beïnvloeden om recidive op dit gebied te voorkomen.

LopendSeksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG)Klinischfpc's/fpk's/fpa'sppc'sAmbulantForensische polikliniekBehandelinterventieMeetinstrumentarium

Cognitieve vervormingen bij zedendelinquenten (Call 2014-18)

Hier staat (neuro-)cognitief onderzoek onder zedendelinquenten centraal. Door het meten van cognitieve vervormingen bij zedendelinquenten te verbeteren, kan de behandeling hiervan aangescherpt en verbeterd worden.

LopendSeksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG)Klinischfpc's/fpk's/fpa'sppc'sAmbulantForensische polikliniekBehandelinterventieMeetinstrumentarium

Middelengebruik en criminaliteit in reclasseringscontext (Call 2014-20)

In dit rapport wordt het verband tussen middelengebruik en criminaliteit uitgediept, specifiek voor de reclasseringscontext. Focus hierbij is de aard en sterkte van dit verband, beïnvloedende factoren en de toepasbaarheid voor de reclassering.

AfgerondMiddelenproblematiek / verslavingAmbulantReclasseringBehandelinterventieRisicomanagement / taxatieBijscholing professionals

Protocol voor middelencontrole in reclasseringscontext (Call 2015-21)

Ontwikkeling van een handelingsprotocol om de controle op middelengebruik te professionaliseren en te standaardiseren. Deze kan ingezet worden in de ambulante setting voor cliënten met middelenproblematiek.

AfgerondImplementeerbaarMiddelenproblematiek / verslavingAmbulantReclasseringBehandelinterventieRisicomanagement / taxatie

Inventarisatie relevante onderzoeksonderwerpen voor de LVB sector (Pre-call 2014-22)

Inventariserend onderzoek om in kaart te brengen op welke gebieden in de LVB sector behoefte is aan verdiepend onderzoek.

AfgerondLicht verstandelijke beperking (LVB)KlinischAmbulantReclasseringDiagnostiekBehandelinterventieMeetinstrumentariumRisicomanagement / taxatieContinuïteit van zorg

Subgroepen brandstichters (Call 2014-23)

De dadergroep brandstichters kan in verschillende subtypen worden onderscheiden. Die subtypen beïnvloeden de opsporingsrelevante kenmerken voor politie maar zijn ook van invloed op behandeling van deze groep forensische patiënten.

AfgerondNiet aan specifieke stoornis gerelateerdKlinischAmbulantDiagnostiekBehandelinterventieRisicomanagement / taxatie

Netwerkactivatie tijdens de behandeling (Call 2014-24)

In dit project wordt gekeken in hoeverre netwerkleden van forensische patiënten betrokken kunnen worden in de behandeling en resocialisatie van de patiënt, door hen de k-indicatoren te laten scoren.

AfgerondNiet aan specifieke stoornis gerelateerdKlinischfpc's/fpk's/fpa'sMeetinstrumentariumRisicomanagement / taxatie

Helpers en Helden: SFT voor LVB (Call 2014-25)

Dit onderzoek betreft een vertaalslag die Schema Focused Therapy ook inzetbaar maakt voor de (forensische) LVB-doelgroep, waarbij het versterken van gezonde modi centraal staat.

AfgerondImplementeerbaarLicht verstandelijke beperking (LVB)KlinischAmbulantBehandelinterventie

Do's & Don'ts e-Health (Call 2014-26)

In dit onderzoek is gekeken welke e-health toepassingen uit de algemene zorgsector wel of niet succesvol zijn in de praktijk, wat hiervoor de redenen zijn en wat de forensische zorgsector hiervan kan leren voor eigen e-health toepassingen.

AfgerondNiet aan specifieke stoornis gerelateerdKlinischAmbulantE-health / e-learning

Blended module voor relationeel geweld (Call 2014-27)

Een online module gericht op het verkrijgen van praktisch inzicht in en het voorkomen van geweld in relaties. De module kan flexibel ingezet worden in het geheel van de forensische behandeling.

AfgerondImplementeerbaarNiet aan specifieke stoornis gerelateerdAmbulantBehandelinterventieE-health / e-learning

E-health psycho-educatie (Call 2014-28)

In dit project zijn psycho-educatie modules opgesteld die voor verschillende patiëntgroepen in de (ambulante) forensische zorg te gebruiken zijn. Focus is geven van inzicht in de specifieke stoornis en bespreken van behandelmogelijkheden.

AfgerondImplementeerbaarOntwikkelingsstoornissenPersoonlijkheidsstoornissen (PS)AmbulantBehandelinterventieE-health / e-learning

De Groeifabriek Forensische Zorg JJI´s (Call 2014-29)

Er is een online training ontworpen voor jongeren in een justitiële jeugdinrichting. De training is gebaseerd op mindset interventies en draagt bij het vergroten van vertrouwen in ontwikkelingsmogelijkheden in de toekomst.

AfgerondImplementeerbaarNiet aan specifieke stoornis gerelateerdKlinischBehandelinterventieE-health / e-learningMeetinstrumentarium

E-health: Verlofhulp (Call 2014-30)

Deze applicatie is bedoeld ter ondersteuning van de patiënt tijdens zijn verlof vanuit een klinische behandeling. Op gezette tijden wordt bijvoorbeeld geïnformeerd naar gemaakte afspraken en naar hoe iemand zich voelt.

LopendNiet aan specifieke stoornis gerelateerdKlinischBehandelinterventieE-health / e-learningRisicomanagement / taxatie

E-health: Zelfscore app (Call 2014-30)

De zelfscore app is ontworpen zodat patiënten hun eigen behandelvoortgang bij kunnen houden, naast die van de behandelaar. Items uit de HKT-R en HCR-20V3 zijn hiervoor omgeschreven naar voor patiënten te beantwoorden vragen.

AfgerondImplementeerbaarNiet aan specifieke stoornis gerelateerdKlinischfpc's/fpk's/fpa'sE-health / e-learningMeetinstrumentariumRisicomanagement / taxatie

E-health: GRIP-app (Call 2014-30)

Een applicatie die erop gericht is stress en boosheid te herkennen en signaleren, waarop beheersing en monitoring kunnen worden ingezet bij de cliënt, door middel van games en oefeningen.

AfgerondImplementeerbaarNiet aan specifieke stoornis gerelateerdKlinischAmbulantReclasseringBehandelinterventieE-health / e-learningRisicomanagement / taxatieBiologische innovatietechnieken

K-factoren en behandelverloop (Call 2014-33)

In dit project wordt gekeken in hoeverre de k-factoren (de dynamische risicofactoren) inzicht kunnen geven in de ontwikkeling ofwel behandelverloop van psychiatrische patiënten met een tbs-oplegging.

LopendNiet aan specifieke stoornis gerelateerdKlinischMeetinstrumentariumRisicomanagement / taxatie

Behandelvoortgang persoonlijkheids stoornissen (Call 2014-34)

In dit onderzoek is gekeken naar de meest geschikte instrumenten voor het meten van behandelvoortgang bij patiënten met een persoonlijkheidsstoornis, omdat reguliere instrumenten hiervoor niet toereikend blijken te zijn.

AfgerondImplementeerbaarPersoonlijkheidsstoornissen (PS)KlinischAmbulantMeetinstrumentariumRisicomanagement / taxatie

Behandelvoortgang seksuele stoornissen (Call 2014-35)

In dit onderzoek is gekeken naar de meest geschikte instrumenten voor het meten van behandelvoortgang bij patiënten met een seksuele stoornis, omdat reguliere instrumenten hiervoor niet toereikend blijken te zijn.

AfgerondImplementeerbaarSeksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG)KlinischAmbulantMeetinstrumentariumRisicomanagement / taxatie

E-learning module HKT-R en HCR-20V3 (Call 2014-36/37)

Deze e-learning module helpt de behandelaar kennis te maken met de verplicht gestelde risicotaxatie. Er kan alvast theorie worden gelezen en geoefend worden met casuïstiek. Dit is een voorbereiding op de face-to-face training in risicotaxatie.

AfgerondImplementeerbaarNiet aan specifieke stoornis gerelateerdKlinischE-health / e-learningMeetinstrumentariumRisicomanagement / taxatieBijscholing professionals

Risicotaxatie Ambulant (Call 2015-38/39(2))

Met behulp van een kernset van voorspellende risicofactoren, een bruikbaarheidsstudie en consultering van ambulante zorginstellingen, is het risicotaxatie-instrument (FARE) voor de forensische ambulante setting ontworpen.

AfgerondImplementeerbaarNiet aan specifieke stoornis gerelateerdAmbulantRisicomanagement / taxatie

Onderzoeksbehoeften Federatie Opvang (Pre-call 2015-40)

In dit project is gekeken naar de onderzoeksbehoeften in het veld van maatschappelijke opvanginstanties die te maken hebben met de doelgroep van forensische cliënten.

AfgerondNiet aan specifieke stoornis gerelateerdAmbulantMaatschappelijke opvangBegeleid wonen (FO)Beschermd wonen (RIBW's)Continuïteit van zorg

Forensische FACT LVB (Call 2015-41)

De Borg-instellingen werken samen aan de implementatie van het forensische FACT-team voor de LVB-doelgroep. Ze hebben de resultaten hiervan onderzocht en stimuleren de landelijke ontwikkeling van de For (F)ACT LVB.

AfgerondImplementeerbaarLicht verstandelijke beperking (LVB)Niet aan specifieke stoornis gerelateerdKlinischAmbulantBehandelinterventieRisicomanagement / taxatieContinuïteit van zorg

Risicofactoren en functioneringsniveau LVB (Call 2015-42)

In dit project is gewerkt aan een protocol en bijbehorend instrumentarium waarbij risicofactoren en functioneringsniveau van cliënten met een LVB in kaart worden gebracht, ten behoeve van het risicomanagementplan.

AfgerondImplementeerbaarLicht verstandelijke beperking (LVB)KlinischAmbulantReclasseringDiagnostiekMeetinstrumentariumRisicomanagement / taxatie

Behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij cliënten met een LVB (Call 2015-43)

Deze behandelinterventie is gericht op de dynamische criminogene factoren die van invloed zijn op seksueel grensoverschrijdend gedrag bij cliënten met een LVB, met als doel dit gedrag te reduceren en in de toekomst te voorkomen.

AfgerondImplementeerbaarLicht verstandelijke beperking (LVB)Seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG)AmbulantBehandelinterventieRisicomanagement / taxatie

Weet Wat Je Kan E-Module (Call 2015-44)

In dit project is de module 'Weet Wat Je Kan', gericht op psycho-educatie van de LVB-doelgroep, vertaald naar een e-module. Er is ook een online instructiefilm gemaakt om de scholing in de module voor trainers te bevorderen.

AfgerondImplementeerbaarLicht verstandelijke beperking (LVB)Klinischfpc's/fpk's/fpa'sAmbulantBehandelinterventieE-health / e-learning

FHIC (Call 2015-45)

Centraal staat het ontwikkelen van een forensische variant van het model High en Intensive Care (HIC) om een klinisch en forensisch vangnet voor de ambulante setting te creëren.

AfgerondImplementeerbaarNiet aan specifieke stoornis gerelateerdKlinischAmbulantBehandelinterventieRisicomanagement / taxatieContinuïteit van zorg

Handelingsprotocol zorgprogramma psychotische stoornissen (Call 2016-6B)

Deze studie betreft een verdieping en vertaalslag naar implementatie in de praktijk, van het zorgprogramma psychotische stoornissen dat in 2015 binnen het EFP is afgerond.

AfgerondImplementeerbaarPsychotische stoornissenKlinischBehandelinterventieRisicomanagement / taxatie

Kwaliteit van leven (Call 2016-46)

Dit betreft een kennisdocument met aanbevelingen en handvatten voor het verbeteren van de objectieve en subjectieve kwaliteit van leven van forensisch psychiatrische patiënten. Het doel is om meer aandacht creëren voor kwaliteit van leven in de forensische context, waar de primaire focus logischerwijs op beveiliging ligt.

AfgerondNiet aan specifieke stoornis gerelateerdKlinischAmbulantForensische polikliniekBegeleid wonen (FO)Beschermd wonen (RIBW's)ReclasseringBehandelinterventieRisicomanagement / taxatie

Ervaringsdeskundigheid in de forensische psychiatrie (Call 2016-47)

Het belang en mogelijkheden van ervaringsdeskundigen binnen de forensische psychiatrie zijn hier in kaart gebracht, met het oog op praktische toepassingsmogelijkheden en beperkingen die in deze specifieke sector een rol spelen.

AfgerondImplementeerbaarNiet aan specifieke stoornis gerelateerdKlinischAmbulantForensische polikliniekBegeleid wonen (FO)Beschermd wonen (RIBW's)Behandelinterventie

Ontwikkelingsstoornissen (Pre-call 2016-48)

In dit inventariserende onderzoek is gekeken naar de behoeften aan verdiepend onderzoek gericht op de specifieke doelgroep van forensisch psychiatrische patiënten met een ontwikkelingsstoornis ASS en/of ADHD.

AfgerondOntwikkelingsstoornissenKlinischAmbulant

Basiszorgprogramma ambulant (Call 2016-49)

Hier wordt een basis zorgprogramma ontworpen voor de ambulante forensische setting, met oog voor verschillen met de klinische setting (bijv. doelgroep) en verschillende werkwijzen die kenmerkend zijn voor de ambulante zorg.

AfgerondNiet aan specifieke stoornis gerelateerdAmbulantForensische polikliniekBehandelinterventieBijscholing professionals

Handreiking 'De LVB werkt niet mee' (Call 2016-50)

Dit project heeft als doel dat professionals die aan het begin van de strafrechtsketen staan, een LVB-cliënt sneller en beter herkennen. Door middel van interactieve training leert men de LVB tijdig te herkennen en te signaleren.

LopendLicht verstandelijke beperking (LVB)AmbulantReclasseringDiagnostiekBijscholing professionals

Cognitieve profielen (Call 2016-51)

Dit project richt zich op het verhelderen van de relatie tussen antisociaal gedrag en problematisch middelengebruik door het gebruik van cognitieve profielen, zodat men in de behandeling de juiste primaire focus heeft.

LopendMiddelenproblematiek / verslavingPersoonlijkheidsstoornissen (PS)KlinischAmbulantDiagnostiekBiologische innovatietechnieken

Doorontwikkeling handelingsprotocol middelengebruik (Call 2017-52)

Dit betreft de doorontwikkeling van de handreiking over middelengebruik in forensisch klinische context. Hier wordt toegewerkt naar een handelingsprotocol dat meer praktische handvatten geeft aan het dagelijkse handelen.

LopendMiddelenproblematiek / verslavingKlinischfpc's/fpk's/fpa'sBehandelinterventieRisicomanagement / taxatie

Implementatiestudie delictanalyse (Call 2016-53)

In dit vervolgonderzoek wordt door middel van proeftuinen (in fpc's, fpk's, fpa's, ppc's en forensische poli's) gewerkt aan een algemeen en sectorspecifiek implementatieadvies van de methode delictanalyse.

LopendNiet aan specifieke stoornis gerelateerdKlinischfpc's/fpk's/fpa'sppc'sAmbulantForensische polikliniekBehandelinterventieRisicomanagement / taxatie

Krachtgericht werken aan veiligheid binnen de Maatschappelijke Opvang (Call 2016-54)

In dit onderzoek wordt gekeken welke factoren van belang zijn in het vormgeven van een veilig behandelklimaat. Tevens wordt er een handelingsprotocol ontwikkeld over de inzet van dwang en drang binnen het krachtgericht werken.

LopendNiet aan specifieke stoornis gerelateerdAmbulantMaatschappelijke opvangBegeleid wonen (FO)Beschermd wonen (RIBW's)Risicomanagement / taxatieBijscholing professionals

Proactief handelen bij dreigende agressie van cliënten in opvangvoorzieningen (Call 2016-55)

Bij (dreigende) agressie vallen professionals snel terug op repressie en regels, wat risico op nieuwe incidenten verhogen kan. Vanuit herstelgericht werken, wordt er binnen deze call gewerkt aan een protocol specifiek voor de opvangvoorzieningen.

LopendNiet aan specifieke stoornis gerelateerdAmbulantMaatschappelijke opvangBegeleid wonen (FO)Beschermd wonen (RIBW's)Bijscholing professionals

Samenwerking bij forensische cliënten in de opvang (Call 2016-56)

In dit project wordt gekeken naar succesfactoren en knelpunten in de samenwerking bij cliënten in de forensische opvang. Aan de hand hiervan wordt een handreiking ontwikkeld die professionals kunnen gebruiken als leidraad.

LopendNiet aan specifieke stoornis gerelateerdAmbulantMaatschappelijke opvangBegeleid wonen (FO)Beschermd wonen (RIBW's)ReclasseringContinuïteit van zorgBijscholing professionals

Ervaringsdeskundigheid LVB (Call 2016-57)

Onderzoek naar de ervaringskennis van mensen met een LVB/ZB die zij geven ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag. Dit is de eerste stap naar eventuele inzet van ervaringsdeskundigen binnen de LVB-doelgroep.

LopendLicht verstandelijke beperking (LVB)KlinischBehandelinterventieRisicomanagement / taxatieBijscholing professionals

STiP 5.1 (Call 2017-59)

Dit project onderzoekt de inzetbaarheid van het instrument STiP 5.1 (uit de reguliere GGZ) voor het meten van behandelvoortgang bij forensische patiënten met een persoonlijkheidsstoornis.

LopendPersoonlijkheidsstoornissen (PS)KlinischDiagnostiekMeetinstrumentarium

Implementatiestudie betrekken van het slachtoffer (Call 2016-60)

Dit project betreft een pilot van de richtlijn over contact tussen slachtoffer/nabestaande en tbs-er. In vier klinieken wordt de richtlijn ingezet en nader uitgewerkt zodat deze op een aantal punten verder geconcretiseerd kan worden.

LopendNiet aan specifieke stoornis gerelateerdKlinischfpc's/fpk's/fpa'sBehandelinterventieRisicomanagement / taxatie

Competentieset forensisch sociaal professional (Call 2016-61)

In dit project is er gekeken naar een overkoepelende competentieset voor de forensisch sociaal werker, waarbij gericht wordt gekeken naar onder andere specifieke competenties en vereist geachte vakkennis.

AfgerondImplementeerbaarNiet aan specifieke stoornis gerelateerdKlinischAmbulantReclasseringBijscholing professionals

FHIC Fase 2 (Call 2016-62)

Dit project betreft het vervolg op de ontwikkelde FHIC methodiek, er wordt gewerkt aan implementatie binnen verschillende forensische instellingen. Het model wordt geëvalueerd en er loopt een effectonderzoek naar de methodiek.

LopendNiet aan specifieke stoornis gerelateerdKlinischfpc's/fpk's/fpa'sppc'sAmbulantBehandelinterventieRisicomanagement / taxatieContinuïteit van zorg

Expertsysteem beroepsgeheim ppc's (Call 2017-63)

Binnen dit project wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een digitaal expertsysteem, waarbij (zorg)professionals uit het gevangeniswezen ondersteuning krijgen in de besluitvorming rondom het doorbreken van het beroepsgeheim.

LopendNiet aan specifieke stoornis gerelateerdKlinischppc'sE-health / e-learningBijscholing professionals

Validatieonderzoek ambulant risicotaxatie-instrument FARE (Call 2017-64)

Dit project betreft een validatieonderzoek van het recent ontwikkelde risicotaxatie-instrument de FARE, voor ambulante forensische zorg. Binnen vier ambulante instellingen wordt het instrument ingezet en getoetst.

LopendAmbulantForensische polikliniekMeetinstrumentariumRisicomanagement / taxatie

Onderzoeksbehoeften 3RO (Pre-call 2017-65)

Deze pre-call inventariseert de behoeften aan producten binnen de specifieke reclasseringscontext (instrumentarium, richtlijnen etc.) en behoeften aan gedragsinterventies waarmee het aanbod verbeterd en/of vernieuwd kan worden.

LopendNiet aan specifieke stoornis gerelateerdReclassering

Partners van plegers relationeel geweld in beeld (Call 2017-66)

Er wordt een uitgebreide studie gedaan om te achterhalen wat er tot nu toe bekend is over eventuele psychopathologie van partners van plegers van relationeel geweld, en welke mogelijke gevolgen dit kan hebben voor behandeling.

AfgerondNiet aan specifieke stoornis gerelateerdAmbulantForensische polikliniekDiagnostiekBehandelinterventie

Ontwikkeling handreiking voor de behandeling van (chronische) insomnie bij patiënten van forensische afdelingen (Call 2017-67)

Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een handreiking voor cognitieve gedragstherapie voor de behandeling van chronische insomnie (CGT-I). Deze wordt specifiek ontworpen voor de doelgroep van forensisch psychiatrische patiënten.

LopendNiet aan specifieke stoornis gerelateerdKlinischBehandelinterventieRisicomanagement / taxatie

Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) als nieuwe interventie voor het reduceren van gewelddadige recidive (Call 2017-68)

In deze studie wordt onderzocht in hoeverre de methodiek tDCS een succesvolle interventie kan zijn om gewelddadig delictgedrag bij verslaafden justitiabelen in de toekomst te voorkomen.

LopendLicht verstandelijke beperking (LVB)Middelenproblematiek / verslavingPersoonlijkheidsstoornissen (PS)KlinischAmbulantReclasseringBehandelinterventie

Implementatie van de behandeling van brandstichters (Call 2017-69)

Dit project betreft de implementatiestudie van het behandelprotocol voor de behandeling van (subtypen) brandstichters in de forensische ggz.

LopendNiet aan specifieke stoornis gerelateerdKlinischfpc's/fpk's/fpa'sBehandelinterventieRisicomanagement / taxatie

Seeking Safety als methodiek bij forensische LVB-patiënten (Call 2017-70)

Doel van het project is om een een LVB-variant als addendum van SeSa te ontwikkelen voor de behandeling van traumagerelateerde klachten/stoornissen en verslaving in de forensische psychiatrie en verslavingszorg.

LopendLicht verstandelijke beperking (LVB)Middelenproblematiek / verslavingKlinischAmbulantBehandelinterventie

Het ontwikkelen van de DROS 2.0 (Call 2017-71)

In dit project wordt het instrument de DROS (Dynamic Risk Outcome Scales) herzien en gevalideerd, zodat het in de toekomst onderbouwd zowel als ROM-instrument als risicotaxatie-instrument ingezet kan worden.

LopendLicht verstandelijke beperking (LVB)KlinischAmbulantMeetinstrumentariumRisicomanagement / taxatie

Onderzoeksbehoeften PPC's (Pre-call 2017-72)

Deze pre-call inventariseert de behoeften aan onderzoek, (door)ontwikkeling van producten en (behandel)interventies in de specifieke context van de penitentiaire psychiatrische centra (ppc).

AfgerondNiet aan specifieke stoornis gerelateerdppc's

Behoefteninventarisatie betrekken familie en andere naasten bij de forensische zorg (Pre-call 2018-78)

In deze pre-call zal de behoeften en ervaringen van naasten, cliënten en behandelaars geïnventariseerd worden op het gebied van betrekken van naasten in de forensische zorg.

LopendNiet aan specifieke stoornis gerelateerdContinuïteit van zorg

Mind the gap. Continuïteit in de forensische keten. (Pre-call 2018-79)

Deze pre-call inventariseert de behoeften van professionals en patiënten in de forensische zorg met betrekking tot continuïteit van zorg en de levensloop.

LopendNiet aan specifieke stoornis gerelateerdContinuïteit van zorg

Technologie in de fggz: crossing borders (Pre-call 2018-80)

In deze pre-call wordt onderzocht welke specifieke veelbelovende technologieën meer aandacht vanuit de praktijk en onderzoek behoeven.

LopendNiet aan specifieke stoornis gerelateerdBiologische innovatietechnieken

Doorontwikkeling CoVa 2.0 ( call 2018-81)

Een procesevaluatie, effectevaluatie en mogelijke doorontwikkelijk van CoVa 2.0

LopendReclassering

Doorontwikkeling gedragsinterventie CoVa Plus (call 2018-82)

Binnen dit project worden de noodzakelijke aanpassingen van de CoVa Plus geïnventariseerd en getoetst.

LopendLicht verstandelijke beperking (LVB)Reclassering

Doorontwikkeling gedragsinterventie Alcohol en Geweld (call 2018-83)

Een doorontwikkeling van de gedragsinterventie 'Alcohol en Geweld' zodat de interventie voldoet aan de gestelde inhoudelijke eisen van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies

LopendMiddelenproblematiek / verslavingReclasseringBehandelinterventie

Implementatietraject duurzame verbinding (call 2018-85)

relationeel werken en contact na behandeling ter voorkoming van recidive

Lopend

Cliëntprofielen Forensische Verslavingszorg (call 2018-86)

Een beschrijving van bestaande cliëntprofielen vanuit wetenschap, databases en de betekenis die dit zou moeten hebben voor de zorg (inhoud, duur, kosten).

LopendMiddelenproblematiek / verslaving

Grip op Agressie (GoA)

Een behandelinterventie gericht op het verminderen en voorkomen van ernstig agressief gedrag bij cliënten met een licht verstandelijke beperking. Erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.

AfgerondImplementeerbaarLicht verstandelijke beperking (LVB)KlinischAmbulantBehandelinterventieRisicomanagement / taxatie

Goed ernaast

In deze e-module wordt ondersteuning geboden aan naasten van cliënten/patiënten die in de forensische psychiatrie in behandeling zijn. De module kan zorgen voor een gevoel van steun en begrip voor de situatie.

AfgerondImplementeerbaarNiet aan specifieke stoornis gerelateerdKlinischAmbulantReclasseringE-health / e-learning

Schema Focused Therapy (SFT)

Deze variant van Schema Focused Therapy is gericht op de forensische doelgroep. Binnen SFT worden disfunctionele schema's waar mogelijk aangepast naar nieuwe, functionele schema's om zo onder andere delictgedrag te voorkomen.

AfgerondImplementeerbaarPersoonlijkheidsstoornissen (PS)KlinischBehandelinterventie