Filter projecten

Status

Opgeleverd in

Thema

Setting

Diagnostiek en behandeling

Precall, handleidingen en studies

xAlle filters wissen
Afgerond

2020-125: Vooronderzoek doorontwikkeling "Goed Ernaast"

Op welk niveau bevindt het KFZ product "Goed ernaast" zich nu en wat is er nodig voor een doorontwikkeling?

Afgerond

2019-97: Welke longitudinale onderzoeksvragen zijn relevant voor het forensische veld?

Welke longitudinale onderzoeksvragen zijn relevant voor het forensisch veld: een klassieke Delphi-studie

Afgerond

2019-120: Evaluatie en inventarisatie behoeften LVB-populatie in de forensische zorgverlening: kennisagenda

Evaluatie en inventarisatie behoeften LVB-populatie in de forensische zorgverlening

Afgerond

2018-80: Technologie in de fggz: crossing borders

In deze pre-call is onderzocht welke specifieke veelbelovende technologieën meer aandacht vanuit de praktijk en onderzoek behoeven.

Afgerond

2018-79: Mind the gap. Continuïteit in de forensische keten.

Deze pre-call inventariseert de behoeften van professionals en patiënten in de forensische zorg met betrekking tot continuïteit van zorg en de levensloop.

Afgerond

2018-78: Behoefteninventarisatie betrekken familie en andere naasten bij de forensische zorg

In deze pre-call zal de behoeften en ervaringen van naasten, cliënten en behandelaars geïnventariseerd worden op het gebied van betrekken van naasten in de forensische zorg.

Afgerond

2017-72: Onderzoeksbehoeften PPC's

Deze pre-call inventariseert de behoeften aan onderzoek, (door)ontwikkeling van producten en (behandel)interventies in de specifieke context van de penitentiaire psychiatrische centra (ppc).

Afgerond

2017-65: Onderzoeksbehoeften 3RO

Deze pre-call inventariseert de behoeften aan producten binnen de specifieke reclasseringscontext (instrumentarium, richtlijnen etc.) en behoeften aan gedragsinterventies waarmee het aanbod verbeterd en/of vernieuwd kan worden.

Afgerond

2016-48: Ontwikkelingsstoornissen

In dit inventariserende onderzoek is gekeken naar de behoeften aan verdiepend onderzoek gericht op de specifieke doelgroep van forensisch psychiatrische patiënten met een ontwikkelingsstoornis ASS en/of ADHD.

Afgerond

2015-40: Onderzoeksbehoeften Federatie Opvang

In dit project is gekeken naar de onderzoeksbehoeften in het veld van maatschappelijke opvanginstanties die te maken hebben met de doelgroep van forensische cliënten.

Afgerond

2014-22: Behoefteninventarisatie LVB sector

Inventariserend onderzoek om in kaart te brengen op welke gebieden in de LVB sector behoefte is aan verdiepend onderzoek.

Afgerond

2013-7: Zedendelinquenten onderscheiden

Binnen dit project is gekeken naar onderscheidende factoren tussen verschillende soorten daders binnen de groep van zedendelinquenten. Op basis hiervan zijn drie vervolgcalls uitgezet ter verdieping van deze eerste conclusies.

Afgerond

2013-4: Sociotherapeutisch milieu

Explorerende studie (bestaande uit twee delen) over best practice van sociotherapie en over de werkzame elementen in het creëren van een gunstig sociotherapeutisch milieu in de forensische klinische setting.