Terug naar overzicht

2021-138: Ontwikkeling behoefte-/risicobeoordeling instrument voor BW/MO instellingen

Doelgroep

Cliënten en begeleiders van BW/MO instellingen

Behoefte-/risicobeoordelingstool

Het project 'Ontwikkeling behoefte-/risicobeoordeling instrument voor BW/MO instellingen' komt voort uit de behoefte om herstel-/krachtgericht werken en risicobeheersing in de BW/MO met elkaar in balans te brengen en elkaar te laten versterken. Het project sluit aan bij het opgeleverde KFZ project ‘De forensische cliënt op de juiste plek’ (2019-115). De tool heeft als doel om meer zicht te krijgen op (dynamische)risico- én beschermende factoren op problematisch gedrag om zo de begeleiders meer handvatten te geven in de bejegening en begeleiding van hun cliënten. De tool moet door middel van observatie, informatie van ketenpartners en het intakegesprek ingevuld kunnen worden. De tool bevat tevens een zelfbeoordeling, die rekening houdt met de diversiteit in cognitie en aandacht van cliënten. De tool kan aanleiding geven tot meer reflectie en verdieping van gesprekken over gedrag, risico’s, beschermende factoren en begeleidingsbehoeftes en ondersteunt een gelijkwaardige dialoog tussen cliënt en begeleider. Het project resulteert in een gestructureerde tool voor professionele beoordeling, plus zelfboordeling, die zowel behoeftes als risico’s inventariseert die richting geven in de bejegening en begeleiding van BW/MO cliënten, inclusief een addendum voor de cliënten met een forensische achtergrond. De tool is ontwikkeld voor en toepasbaar op de gehele BW/MO doelgroep. Deze doelgroep bestaat uit cliënten in diverse settingen (ambulant, woonvoorzieningen en tussenvarianten), met een diversiteit aan problematiek, waaronder forensische problematiek en LVB.

Uitvoerende partij

Tranzo, Tilburg University, Academische Werkplaats Geestdrift in samenwerking met: Kwintes, Exodus en HVO-Querido