Disclaimer

Het Programma Kwaliteit Forensische Zorg is een subsidieprogramma voor kwaliteitsverbetering in de forensische zorg.  Het project-management van dit Programma ligt bij het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP), zij draagt ook zorg voor het beheer van de website. Bezoekers hoeven zich niet te registreren om gebruik te maken van de website. Bezoekers die gebruik maken van kfz.nl gaan automatisch akkoord met deze disclaimer. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Geen garantie op juistheid

Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) streeft naar een zo actueel mogelijke website met juiste, actuele en zo volledig mogelijke documentatie. Hoewel er grote zorg aan besteed wordt, kan het mogelijk zijn dat informatie verouderd is. Mocht het voorkomen dat ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wanneer een bezoeker opmerkt dat de actuele situatie verschilt met de informatievoorziening via kfz.nl, vragen wij contact op te nemen via info@kfz.nl waarna we zo snel mogelijk de website up to date zullen brengen.

Op de informatie en/of de producten die op deze website worden aangeboden,  zit  geen enkele vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 

Intellectueel eigendom

Alle informatie die te vinden is op KFZ, waaronder eindproducten, foto’s en andere teksten, zijn eigendom van KFZ en/of van haar ontwikkelaars. De informatie mag niet zonder meer verveelvoudigd worden of gebruikt worden voor publicatie in verschillende vormen. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt, anders dan waar deze voor bedoeld is. De website kfz.nl mag nooit gebruikt worden voor criminele activiteiten en KFZ verleent dan ook alle medewerking aan opsporingsdiensten als deze ter sprake komen. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) en/of haar ontwikkelaars.