Terug

KFZ Quickscan

Publicatiedatum: 16 februari 2021

Geef een quickstart aan jouw implementatie-traject

Jaarlijks worden er in het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) producten opgeleverd die beschikbaar zijn voor het forensisch zorgveld. Deze producten inbedden in de praktijk (de implementatie) is echt niet altijd gemakkelijk. Om een goede eerste stap te kunnen maken bij het implementeren van KFZ-producten biedt het programma KFZ de KFZ Quickscan aan. 

Wat is de KFZ Quickscan en wat kun je er mee? 

De KFZ Quickscan gebruik je bij de start van een implementatietraject. het is een toegankelijke vragenlijst die inzicht geeft in de bevorderende en belemmerende factoren die bij jou in de instelling spelen. 

De KFZ Quickscan start met een aantal algemene vragen waarna een aantal hoofd- en verdiepende vragen volgen rondom vier domeinen: interventie, personeel, organisatie en doelgroep. De KFZ Quickscan kan het beste door meerdere betrokkenen worden ingevuld. Zo krijg je een volledig beeld van zowel de bevorderende als de belemmerende factoren die je mee kan nemen in het implementatieproces. Dit kun je verwerken in een projectplan. 

Belangrijk bij implementatie is dat er continu geëvalueerd wordt. Naast dat je de KFZ Quickscan kan gebruiken bij de start van een implementatietraject, kan deze ook gebruikt worden om te evalueren. Dat geeft handvatten om bij te kunnen sturen. 

Wil je de Quickscan gebruiken voor de implementatie van een KFZ-product?  Je vindt de KFZ Quickscan hier: 

KFZ Quickscan